לכבוד 18.4.24

ח"כ אבי דיכטר

שר החקלאות

הנדון: השתתפותך בהרמת כוסית לכבוד חג החירות

ברצוני להודות לך בשמי ובשם מזכירות הארגון על השתתפותך בפגישה עם חברי המזכירות, המייצגים את ענף הירקות מכל חלקי ארץ ישראל ומכל המגזרים.

במסגרת המפגש הועלו בעיות הענף והחקלאות, בעיקר בנושאים: מים, עובדים, השקעות, שוק סיטוני חדש, שילוב צעירים בחקלאות, מתווה הפיצויים לחקלאים, יבוא, שמירה על מועצות הייצור, פיצויים למגדלי השום ועוד, וכמו כן, מסרת סקירה מאלפת באשר לאן מיועדות פניה של החקלאות.

בנוסף, סקרת את הנושאים בהם אתה רואה חשיבות עליונה ומידית, כמו הוזלת המים לחקלאות, פתיחת המכסות לעובדים זרים, שמירה על קרקע חקלאית שנלקחת לצורך בנייה וכן הצורך בהשקעות בשוק המקומי ובתמיכה הישירה לחקלאים, שהאוצר חייב עוד מהרפורמה שיצאה לדרך רק מבחינת פתיחת היבוא.

ראינו את האופטימיות שלך, למרות שאמרת שהיא לא שווה לאופטימיות של החקלאים הממשיכים לעשות חקלאות תחת אש בצפון ובדרום. צפינו בהבנה שלך הרבה ובלהיטות לקדם את צורכי החקלאות ואת ביטחון המזון לאוכלוסייה, חשנו בהערכה שלך לחקלאים, באהבה ובדאגה. אין לנו ספק שאם יכולת לפעול במשרד כראות עיניך, תוך החזרת כל מרכיבי החקלאות – מים, עובדים, תכנון, מנהל השקעות, היינו רואים חקלאות אחרת, וכולם היו נהנים ממנה, גם המדינה, גם החקלאי וגם הצרכן. 

כולנו מאחלים לך בריאות איתנה, עשייה מבורכת, ותודה על המאמצים לשנות דפוסי חקלאות לחדשים ועל חשיבה מחוץ לקופסה.

 

                    חג שמח

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות