ביטוח נזקי טבע בגידולים הידרופונים

הריני להודיעכם כי בגידולים הידרופוניים לא קיים ביטוח בסיסי של מועצת הצמחים וזאת בגלל סירוב הקנ"ט לפצות בגין נזקים שלדעת הקנ"ט נגרמים מסיבות טכניות >>

גלריה אחרונה

מה שטוב לאירופה אינו בהכרח טוב לישראל

ובעיקר פשוט לא מתאים...

מגדלי הירקות ממשיכים לסבול מנזקי משבר האקלים – בשלוש השנים האחרונות פיצתה קנט את המגדלים ביותר מרבע מיליארד ש"ח

השנה החולפת הייתה אחת המאתגרות בכלל, ובמיוחד עבור ציבור החקלאים. המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר, המחסור בעובדים בענף החקלאות >>>

עדכון תעריפי המים לחקלאות ולמגזר הביתי – יולי  2024

מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים >>

מענה לצורך בהכנסה נוספת לצד החקלאות

כידוע, היכולת להתפרנס מהגידולים החקלאיים, לצערנו, הלכה ופחתה עם השנים >>