אדריכלי השוק החופשי הביאו אסון על המדינה

 

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות      

בימים אלה עולה העגבנייה שוב לכותרות, מחשש שלקראת החגים מחירה יעלה, ואני אומר, אז יעלה, מה ההתרגשות, צפינו והתרענו שככה יקרה. אנחנו כיום בדיוק במציאות שהזהרנו מפניה. מצד אחד, יבוא העגבניות גרם לנטישת 4,000 דונם עגבניות בארץ ולפגיעה בכמויות המגיעות לשוק המקומי, ומצד שני קיים מחסור בעגבניות בכל אגן הים התיכון, ולכן היבוא פחות נגיש, והמחירים  בחו"ל גבוהים ובלתי נוחים ליבואנים. צריך לזכור גם שאופציות היבוא של עגבניות הן מצומצמות, כיוון שעגבנייה היא ירק מתכלה, יקר מדי להביאה בהטסה ובדרך הים נדרשים מסלולים קצרים בלבד.

הכול דיבורים, הרי לא באמת מטפלים ביוקר המחיה, אלא רק מפיצים ספינים וכותרות. בעיקר מחפשים מישהו אחר להטיל עליו את האחריות. רק העגבנייה והמלפפון מדאיגים כיום את הציבור? 

חקלאות הישראלית מפותחת היא הפתרון להספקת תוצרת איכותית בשפע ולמחירים סבירים של השנה, אבל הורידו אותה לסדר עדיפות נמוך מאוד. החקלאות נעלמת ונדרסת, מבוזה באידיאולוגיה של "שוק חופשי". הורידו מכסים, אבל תמיכה לא נתנו לחקלאים, כי גם הצרכנים וגם החקלאים לא מעניינים אף אחד. רואים את זה בכל שטחי החיים, כמו בדיור, בחינוך, בביטחון, במשילות, בפרוטקשן וביחסי החוץ של ישראל. 

אז טלו קורה מבין עיניכם. מביאים אותנו אל פי התהום. אין הוזלת מים, אין ביטול אגרות למעסיקי עובדים זרים, אין השקעות בשוק המקומי, אין תמיכה בהשתלבות צעירים בחקלאות. הוותיקים עדיין שורדים, כי החקלאות היא גם ביתם. 

עם כניסתו לתפקיד של שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר, מרגישים אכן שינוי ביחס לחקלאות וכוונות אמיתיות לנסות ולהביא לשינוי. ימים יגידו.  גם משרד האוצר צריך לשנות כיוון ולהשתחרר מקצועית מהתורות ההרסניות של פורום קהלת ברוב תחומי חיינו.

אני רואה סכנה למדינה בהתנהלות מול החקלאים. זוהי דוגמא לכל שטחי החיים. פורום קהלת לא ישאירו אבן על אבן ויביא לחורבנה של המדינה. ראו הוזהרתם. 

ספטמבר 2023