כנס לסיכום מחקרים בתפוחי אדמה בשנים 2021-2

סיכם: אורי אדלר

ביום שלישי, 7 בפברואר, התקיים כנס סיכום מחקרים בתפוחי אדמה באולם הכנסים של משרד החקלאות בבית דגן, בהשתתפות כ-110 משתתפים. הכנס סיכם שנתיים של מחקרים.

הנחו את הכנס זיו מי-טל, מדריך תפוחי אדמה חדש בשירות ההדרכה, ביחד עם אורי אדלר. 

הכנס הוקדש לכבודה של ד"ר לאה צרור, חוקרת מחלות קרקע, שעבדה במרכז המחקר גילת ושירתה את ענף תפוחי האדמה במשך כ-40 שנה. הרצאתה עסקה בהשפעת ההתחממות הגלובלית על מחלות קרקע. בסוף הרצאתה הוענק ללאה צרור מגן לציון המאורע.

פתחו את הכנס אברהם (נונה) ארליך, מנהל אגף הירקות במועצת הצמחים, ואורן ברנע, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, שדיווחו על מצב השוק המקומי והיצוא של תפוחי האדמה.

בהמשך דיברו ד"ר יעל קחל ממשרד החקלאות, על מצב השווקים העולמיים בתפוחי אדמה, ומרק פרל, המטאורולוג של משרד החקלאות, שתיאר את השינויים האקלימיים הנובעים מתופעת ההתחממות הגלובלית.

בהמשך היום התמודדנו עם בעיית פגעי קליפה, תופעה שמטרידה את המגדלים ומקשה מאוד על יצוא תפוחי אדמה איכותיים. נבחנו מספר היבטים: פגיעות קליפה שעלולות לנבוע משימוש בזבלים אורגניים – עמוס עובדיה; השפעת אפשרית של יסודות הזנה על איכות הקליפה (לא נמצא קשר) – ד"ר רן אראל ממרכז מחקר גילת; ונזקים מכאניים שנובעים מפגמים במכונות האסיף, הקומביינים – שהציג יוסי קשתי מהמחלקה למיכון של מכון וולקני. בנוסף דיבר בפרק זה גם ד"ר עקיבא שליט, על השפעת מווסתי צמיחה (הורמונים צמחיים) על התמיינות פקעות.

המשך הכנס הוקדש  להגנת הצומח: הדברת עשבים ועלקת – פרופ' חנן איזנברג; יישום תכשירי הדברה ידידותיים  להתמודדות עם תולעי תיל, מזיק שגם ההתמודדות הכימית בו אינה פשוטה – שהציגה ד"ר דנה מנט; על אפיון וזיהוי פטריות אלטרנריה דיבר ד"ר חגי רענן;  ועל תחליפי מנקוזב להתמודדות במחלת הכימשון דיבר פרופ' יגאל כהן. 

ניתן למצוא את דוחות המחקרים בחוברת שהופקה לקראת הכנס, בפורמט PDF, וניתן להורידה מאתר שירות ההדרכה של משרד החקלאות ובהמשך גם באתר ארגון מגדלי ירקות.

חלק מהמאמרים מפורסם גם במוסף "שדה וירק" בגיליון מס' 348 וגם בגיליונות הבאים.

מהלך הכנס ריתק את הנוכחים, כשרובם נשאר עד סוף היום על אף התוכנית הגדושה.

ברצוננו גם להודות לבת שבע בדוח, מנהלת ההדרכה של אגף הצומח בשה"מ, על סיועה בארגון הכנס, ולאגף הירקות במועצת הצמחים, על מימון המחקרים ועל מימון הכיבוד לכנס.