קנט שילמה למגדלי הירקות למעלה מ-200 מיליון ש"ח פיצוי תוך 3 שנים

מסיכום שערכה הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, לקראת חידוש ביטוחי הירקות לעונת 2021/2, עולה כי בשלוש השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי הירקות ביותר מ-200 מיליון ש"ח. מקנט נמסר, כי "עבור מי שאינו מודע להשלכות המעשיות של שינויי האקלים וההתחממות הגלובאלית מדובר בנתון מדהים, אבל את החקלאים הוא לא מפתיע. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג-האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד, המסיבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר".

רק בחורף האחרון היינו עדים מצד אחד לשילוב של מספר אירועי גשם קיצוניים, שגרמו להצפות קשות ולפגיעה קשה בגידולים, ומצד שני היינו עדים בעיצומו של החורף לתקופת יובש ארוכה מאוד של קרוב לשלושה שבועות, שגרמה לנזקים של עשרות מיליוני שקלים לגידולים השונים ולפגיעה בהיקף היבול.

בקנט מוסיפים, כי "הבשורה הרעה בהקשר זה היא שאירועים שנתפסו כחריגים הופכים לנורמה, לה אנו עדים בשנים האחרונות, נורמה שצפויה להחמיר בשנים הבאות. הבשורה הטובה, יחסית, היא שקנט ממשיכה לפתח ולשפר את הביטוחים למען החקלאים, כך שיתנו מענה ביטוחי נרחב לנזקים הכלכליים הנגרמים בעקבות אותן תופעות אקלימיות".

במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2021/2 עודכנו, בין השאר, זנים, מועדי שתילה, משך ימי הביטוח וסכומי הביטוח בגידולים השונים. כמו-כן יכלול הביטוח השנה גם גידולי קייל בשטח פתוח ובבתי רשת וגידולי בזיל לזרעים (בביטוח המרחב בלבד). בביטוח תפוחי אדמה עודכנו ימי הגידול, בהתאם לנספח הערכת הנזקים.

כמדי שנה, ענף הירקות במועצת הצמחים רכש גם השנה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לכל מגדלי הירקות אשר רשומים במועצה כחוק.

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב, המתבצע ישירות בקנט. בקנט ממליצים למגדלים לרכוש ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב, המעניקים כיסוי ביטוחי גבוה יותר ומצמצמים את הפגיעה הכלכלית בעת נזק. בנוסף, מציינים בקנט, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי. יודגש כי המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים.

יש לציין, כי מתוך 200 מיליון השקלים ששילמה קנט למגדלי הירקות בשלוש השנים האחרונות, למעלה מ-184 מיליון שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

מעבר לנזקים שגורמים שינויי האקלים לגידולים, נזק משמעותי נגרם גם לבתי הצמיחה ולבתי הרשת, שאינם מבוטחים במסגרת ביטוחי הירקות. כהשלמה לביטוח הגידולים, בקנט מאפשרים למגדלים לרכוש ביטוח בתי צמיחה, ישירות בחברה. בקנט מוסרים כי ביטוח זה הינו בעלות נמוכה יחסית, והוא מעניק מענה ביטוחי מקיף וכולל הגנה מפני נזקים ישירים למבנה ולרכוש המבוטחים בעקבות סיכוני ברד, סערה, שיטפון, שלג, אש ופגיעה תאונתית. מנתוני קנט עולה, כי בשש העונות האחרונות פיצתה החברה את מגדלי בתי הצמיחה המבוטחים בכ-18 מיליון ש"ח כתוצאה מאירועים נקודתיים, עוצמתיים מאוד ובלתי צפויים שהסבו נזק לבתי הרשת, החממות והמנהרות. יחד עם זאת, ברבים מהמקרים בתי הצמיחה לא היו מבוטחים, ולחקלאים נגרמו נזקים כלכליים כבדים.

מקנט נמסר כי הם מציעים ביטוח בתי צמיחה בתנאים משופרים למצטרפים חדשים לביטוח זה (עד ה-30.9.21), ונותנים להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח, הנחה הנעה בין 10%-30%, בהתאם לסוג המבנה.