קנט שילמה למגדלי הירקות כ-70 מיליון ש"ח עבור נזקי מזג-האוויר ומחלות בעונת 2019/20

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג-האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד, המסיבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר. דוגמאות עדכניות לכך אירעו בחודשים האחרונים, כמו אירועי הסערה במהלך ינואר וכן נזקי החום במהלך חודש מאי. מבדיקת קנט עולה, כי היקף הפיצויים ששילמה קנט למגדלי הירקות בעונה האחרונה (2019/20) היה הגבוה ביותר בשנים האחרונות ועמד על כ-70 מיליון ש"ח. יצוין, כי מרבית הפיצויים שולמו למגדלי הירקות שהצטרפו לביטוח המורחב, שתנאיו מאפשרים פיצוי גבוה יותר בעת נזק.

מנתוני קנט, שנאספו לקראת חידוש ביטוחי הירקות לעונת 2020/21, עולה כי הנזק המרכזי למגדלי הירקות בשנה החולפת נבע מאירועי סערה (כ-18 מיליוני ש"ח), ממחלות ומזיקים (כ-15 מיליוני ש"ח) ומנזקי חום (כ-11 מיליוני ש"ח). נזקים משמעותיים נוספים נגרמו בשנה החולפת כתוצאה מגשמים עזים, מאירועים אקלימיים ומברד.

מבחינת סוגי הגידולים, את הנזק הגדול ביותר ספגו תפוחי האדמה (סתיו ואביב), עגבניות ובצל. נזקים משמעותיים נגרמו גם לגידולי האבטיח והמלפפון.

כמדי שנה, מועצת הצמחים – ענף הירקות, רכשה גם השנה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לכל מגדלי הירקות, אשר רשומים במועצה כחוק, ובימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב, המתבצע ישירות בקנט. במסגרת חידוש הביטוח עודכנו, בין השאר, זנים, מועדי שתילה, משך ימי הביטוח וסכומי הביטוח בגידולים השונים. בנוסף, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי, וכן יודגש כי המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים.

גם בארגון מגדלי ירקות ממליצים למגדלים לרכוש ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב, המעניקים כיסוי ביטוחי גבוה יותר ומצמצמים את הפגיעה הכלכלית בעת נזק.

יש לציין, כי הביטוח לגידולי הירקות אינו כולל ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת, הנרכש ישירות בקנט כהשלמה לביטוחי הגידולים.

מסתבר כי מזג האוויר הקיצוני, הסערות, הברד והרוחות העזות, אותם חוו המגדלים בשנה החולפת, פגעו קשות גם בבתי הצמיחה, בתי הרשת, החממות והמנהרות. הנזק במקרה זה הוא כפול. מצד אחד, במקרים רבים מזג-האוויר הקיצוני, שבשנים האחרונות הופך להיות "סטנדרטי", גרם נזקים כבדים לבתי הצמיחה עצמם, שחלקם קרסו והושמדו לחלוטין, ומצד שני, גרם לפגיעה חמורה לגידולים בבתי הצמיחה, שנחשפו לקור, לגשמים עזים ולמכות ברד.

מנתוני קנט עולה, כי בשנה החולפת בלבד פיצתה הקרן את בעלי בתי הצמיחה המבוטחים ביותר מ-5 מיליוני ש"ח ובכ-14 מיליוני ש"ח בחמש השנים האחרונות. בקנט צופים שגם בשנים הבאות יגדלו הנזקים שייגרמו לבתי הצמיחה. בהקשר זה ראוי לציין, כי בתי צמיחה רבים לא היו מבוטחים, כך שהנזקים הכלכליים למגדלים נאמדים בסכומים גבוהים בהרבה.

לאור זאת, ועל מנת לאפשר לכלל המגדלים לרכוש את הביטוח, שעלותו נמוכה יחסית, קנט מציעה ביטוח בתי צמיחה בתנאים משופרים למצטרפים חדשים לביטוח זה ונותנת להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח: בבתי צמיחה מסוג חממות תינתן הנחה בגובה של 30%, בבתי רשת גבוהים תינתן הנחה בגובה של 20% ועבור מנהרות עבירות תינתן הנחה בגובה של 10%.

הטבה זו הינה למצטרפים חדשים לביטוח בתי צמיחה, וזאת עד לתאריך 30.09.2020.