גיליון פסח החדש באתר!
הגיליון החדש של מבזק ירקות – שדה וירק מס' 331 מופיע באתר.

הגיליון אמנם הופץ בדואר לפני חג הפסח, אבל יש לשער שעדין לא הגיע לכולכם.

אתם מוזמנים לעיין בו בינתיים באתר, ב"עיתוני הארגון".