ביטוח בתי צמיחה לעונת 2018/19

הודעה למגדלי הירקות

כידוע, במהלך שנת 2018 התחולל מזג-אוויר סוער דווקא בחודשים שלא ציפינו בהם לרוחות חזקות ולסערות.

בעקבות מזג-האוויר נגרמו נזקים כבדים למבנים חקלאיים: חממות, בתי רשת ומנהרות.

לצערנו רוב המבנים לא היו מבוטחים, והנזק כולו נפל על החקלאים.

לאור זאת ובדיונים שקיימנו עם קנט, הקרן לנזקי טבע, הוחלט לצאת למבצע של ביטוחי מבנים חקלאיים, בהנחה מיוחדת, לכל חקלאי שיבטח את המבנים שברשותו עד לתאריך 15.10.18.

להלן פרטי המבצע:

  1. לבתי צמיחה (חממות) – תינתן הנחה ראשונית בגובה של 30% ועל כל שנה נוספת תינתן הנחה נוספת בגובה 5% עד לגובה של 60% הנחה כוללת, וזאת בגין העדר תביעות.
  2. לבתי רשת – הנחה ראשונית בגובה 20% ועל כל שנה נוספת תינתן הנחה, כמו בחממות בגין העדר תביעות.
  3. מנהרות עבירות (מ-"2 ומעלה) – הנחה ראשונית בגובה 10% וכל שנה נוספת בגין העדר תביעות, כמו בחממות.

גובה הפרמיה בשקלים הינו על-פי שווי בית הצמיחה שייקבע על-ידי שמאי קנט.

להלן מספר דוגמאות:

סוג המבנה ערך המבנה ש"ח/ד' דמי הביטוח לפני הנחה ש"ח/ד' דמי ביטוח לאחר הנחה ש"ח/ד'
בתי צמיחה (חממות) 50,000 225 157.5
בתי רשת ערבה/ בקעה 16,000 200 160
בית רשת גבוה לירקות 20,000 500 400
מנהרות עבירות 25,000 375 337.5

*ערכי המבנה בדמי הביטוח בטבלה הם לדוגמה בלבד, בכל מקרה ערכים אלו מותנים בסקר תקינות ושיערוך המבנים על-ידי סוקר קנט.

 

ביטוח בתי הצמיחה מכסה נזקים כתוצאה מברד, סערה, שיטפון, שלג, אש ופגיעה תאונתית.

אנו כמובן ממליצים לכל חקלאי שלא לקחת סיכון מיותר, לבטח את המבנים ולהגן על ההשקעה העלולה לגרור פגיעה כלכלית גבוהה.

 

               אלי אהרון                         שמואל תורג'מן

ארגון מגדלי ירקות                         קנט