הנהלת מו"פ ענף ירקות

משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע מועצת הצמחים – ענף ירקות                                                    אגף הירקות

ההודעה מיועדת למוסדות ומכוני מחקר, למו"פים אזוריים, לוועדות חקלאיות

לחוקרים, למדריכים ולחקלאים

                        

קול קורא

מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2018

 

הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי, להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת 2018.

הדיונים (במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד הנה"ע ירקות) לקביעת סדרי עדיפויות ולאישור תכניות המחקר וניסויי שדה לשנת 2018 יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר 2017  .סך-כל התקציב להצעת מחקר לא יעבור 80 אלף ש"ח לשנה.

 

יש להגיש את התכנית כדלהלן:

כל החוקרים, בין אם הם שייכים למינהל המחקר החקלאי ובין אם לא, יגישו את תכניותיהם לכתובת דוא"ל: hilam@moag.gov.il.

חוקרי מינהל המחקר החקלאי יגישו את תכניותיהם בליווי דפי השער המופקים דרך הפורטל (מערכת הקלדת דפי השער). יש להגיש את התכנית ועקרונותיה ערוכה על-פי ההנחיות המופיעות באתר המדען הראשי www.science.moag.gov.il כקובץ וורד.

בהצעות המחקר יש לציין את נושא תכנית המחקר, תוך הקדשת תשומת לב לתיאור הבעיה, חומרתה, תיאור ההצעה לפתרון הבעיה והתקציב הנדרש לביצוע המחקר, כפי שמתואר בדפי השער.

הנהלת מו"פ ירקות תיתן עדיפות למימון מחקרים וניסויי שדה בעלי היתכנות יישומית ותוך מתן מענה לצרכים המקצועיים של מגדלי הירקות.

בנוסף, יש לשלוח שני עותקים מודפסים של ההצעה, בליווי דפי שער חתומים לשנת 2018, לאגף הירקות במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן, ת.ד. 28 בית דגן 50200.

המועד אחרון להגשת הצעות להנהלת הענף – 14.9.2017.

ראו לצד הקול הקורא את יעדי ענף הירקות לשנת 2018.

 

              שמשון עומר                                                           אברהם ארליך (נונה)

              יו"ר הנהלת מו"פ ירקות                                        מנהל ענף ירקות

               משרד החקלאות                                                      מועצת הצמחים

 

יעדי ענף הירקות לשנת 2018

 1. אבטחת ייצור והספקה של תוצרת חקלאית טרייה ובריאה בכמות מספקת לאוכלוסייה
  • טיפוח ואקלום של מינים וזני ירקות בעלי ערכים תזונתיים גבוהים;
  • אבטחת מזון מספקת לצרכן במחיר הוגן לאורך זמן;
  • הגנה על סל גידולים בעלי תרומה ייחודית לנושאי ביטחון מזון ופריסה התיישבותית.

 

 1. אבטחת איכותו ובטיחותו של המזון הטרי המסופק לאוכלוסייה
  • הסדרת מערכות בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק של המזון הטרי;
  • הדברה מושכלת של פגעים בירקות;
  • שימוש יעיל ומושכל בדשנים בירקות;
  • קידום מחקר והדרכה לשמירה על איכות ובטיחות של תוצרת חקלאית.

 

 1. הבטחת והסדרת תשומות לחקלאות
  • הקצאה יעילה ובת קיימא של גורמי ייצור בחקלאות (מים, שטחי קרקע וים, ע"ז);
  • עידוד החקלאים לשימוש באמצעי מיכון ושיטות גידול חוסכי כ"א;
  • קידום השימוש במים שוליים (קולחין, מליחים, מי ים ועוד) בחקלאות וקידום מחקרים להרחבת אפשרות השימוש במים שוליים.

 

 1. פיתוח ידע והטמעתו לטובת קידום החקלאות והכפר
  • פיתוח והטמעת שיפורים וטכנולוגיות חדשות, שיטות עבודה וניהול בחקלאות לצורך ייעול השימוש במשאבים;
  • מתן מענה מחקרי יעיל לבעיות הענף המהוות איום למגזר חקלאי;
  • חיזוי בעיות חקלאיות עתידיות והצעת כיווני מחקר נוכחיים למניעתן או לצמצומן;
  • הדרכה ופיתוח ידע המכוון למינוף ההתיישבות והתאמתו ליישום בתנאי האזור.