האמת טופחת בפנים

לפעמים זה אולי נשמע כמו תקליט שחוזר על עצמו, אבל הנה ממש בימים אלה מתגשם מה שטענתי כל הזמן. ישראל לא יכולה לסמוך על יבוא לצורך הספקת תוצרת חקלאית לאוכלוסייה: הפיכה בטורקיה ושינוי מיידי במדיניות כלפי כניסתה של טורקיה לאיחוד האירופי טופחת על פני כל הטוענים שאפשר להתיר יבוא על חשבון ויתור על התוצרת המקומית. בעולם הסוער, במיוחד במדינות הקרובות אלינו באיזור, הפכפכות היא שם המשחק, ונגזרים מכך תנאי סחר משתנים, שלא ניתן להישען עליהם בעתיד. אבל אצלנו לא לומדים כלום. בשם הסיסמאות הריקות של טובת הצרכן, מוכנים להקריב ציבור שלם של חקלאים שחשיבותם הרבה מעבר להספקת עגבנייה או מלפפון, במיוחד כאשר מחפשים את הסיבה מתחת לפנס ולא מתמודדים עם אלה שבאמת מעלים מחירים כדי להעשיר את רווחיהם בכל מחיר.
משרד החקלאות והאוצר חייבים לשנות כיוון. לא כל מה שהיה נהוג הוא בהכרח גרוע, ולא כל ניסיון לעשות שינוי הוא בהכרח טוב. המשרד התחיל ברגל ימין עם ביטול מס המעסיקים. הנושא הבא שעל סדר היום הוא הוזלת המים, ונקווה שבאמת יוזילו איפה שצריך, בעיקר במים השפירים.

ביטול התכנית של הקמת שוק סיטוני במסובים הוא טעות לדורות, ויש לתקן ולא לוותר. מדינה צריכה להשקיע בתשתיות, והשוק הוא אחד מהם. הרעיון ה"חדשני" של תמיכה ישירה לא מתאים לחקלאות הישראלית, במיוחד כשאין תרבות של התחייבות שלטונית, וצריך להורידו מהר מעל סדר היום. התמיכה בחקלאי צריכה להימשך במוצרים ציבוריים, כמו הגדלת ההשתתפות בביטוח למינימום 50%, בתקווה ליותר, וגם כאן ראינו איך התחייבות שלטונית עוכבה למשך תקופה לא קצרה.

צריך לבטל את המכסות של העובדים הזרים ולהותירן בהתאם לצורך המשקים, כי אין טעם במכסות כאשר החזקת העובדים יקרה מאוד, ואף אחד לא ייקח עובדים מעבר לנדרש לו.

אסור להעביר את מינהל המחקר צפונה, מקומו כיום הוא הטוב ביותר, באמצע הדרך בין צפון לדרום. חשוב לתמוך בתקציבי המשרד במחקר במו"פים ובהדרכה.

יש לשמור על המוסדות החקלאיים ובראשם מועצות הייצור, שהן היחידות שמסוגלות להפעיל מוצרים ציבוריים לכלל החקלאים או לענפים מסוימים באמצעות עלויות שוליות לחקלאי.

חשוב להגדיל את תקציבי מינהלת ההשקעות, לשדרוג משקים בעיקר במרכז הארץ. יש לתמוך בהתארגנויות משותפות של מגדלים, להקטנת עלויות השיווק של החקלאי הבודד.

משרדי החקלאות והאוצר צריכים "לחשב מסלול מחדש". אם קובעי המדיניות יהיו באמת קשובים לשטח ובאמת ירצו לחולל פה שינוי ולהחזיר עטרה ליושנה, כאשר הצרכן רק ירוויח מכך, הם יגיעו להישגים משמעותיים בתקופת כהונתם. יכולה להיות פה חקלאות אחרת, איכותית, וגם דור ההמשך ירצה לקחת בה חלק.

תחשבו על זה מהר, לפני שההזדמנות תחלוף.