סיכום עונה בעגבניות לתעשייה

כ-200 אישה ואיש, חקלאים, תעשיינים, אנשי חברות וחוקרים, העוסקים בענף העגבניות לתעשייה, השתתפו בכנס לסיכום עונת 2011, שנערך באולם של קיבוץ מזרע, במימון ענף הירקות במועצת הצמחים, כך מדווח שאול גרף. בירך את באי הכנס פיני מהר"ם, יו"ר שולחן מגדלי תעשייה. נונה ארליך ממועצת הצמחים סיכם את השנה בתעשיית העגבניות והראה שהיתה זאת שנה איכותית, אולם הציג עובדות מדאיגות בנושא של יבוא רכז עגבניות ומוצרים נוספים, בעיקר מסין. יבוא מוצרים מעובדים של תוצרת חקלאית, מדגיש גרף, מהווה איום על ענף המספק מאות מקומות עבודה במפעלים בפריפריה.

פרופ' דני שטיינברג, ממינהל המחקר החקלאי, סיכם שלוש שנות מחקר בהתמודדות עם מחלת הקימחונית והראה בעבודתו שהגיל הפיסיולוגי של צמח העגבנייה הוא הקובע את מועד תחילת הריסוסים.

ד"ר ליאורה שאלתיאל דיווחה על כנס בנושא טוטה אבסולוטה, שהתקיים באגדיר שבמרוקו, בנובמבר 2011. המזיק גורם לנזקים קשים בעיקר לעגבניות במזרח התיכון, וקיימות שיטות שונות להפחית את אוכלוסייתו.

לאחר הפסקה, בה כובדו המשתתפים במרק עגבניות חם, שהתאים למזג-האוויר ששרר מחוץ לאולם, סיכם ד"ר חנן אייזנברג מנווה יער שנה ראשונה של מיזם העלקת, במסגרתו נעשית עבודה רבה של 9 קבוצות מחקר. האתגר גדול, והושגה התקדמות בכמה נושאים.

אחריו דיווח ד"ר יוסי הירשנהורן על פעילותו של התכשיר הימאלאיה להדברת עלקת, מחקר שממומן על-ידי חברת אפעל ושולחן עגבניות לתעשייה.

הכנס ננעל על-ידי שאול גרף בהמלצות לעונה.