מאת שמשון עומר, ממ"ר דלועיים, ינואר 2004

בארץ מגדלים מלונים על כ-25,000 דונמים. הייצור הכללי נאמד בכ-70,000 טונות, מהם מייצאים כ-15,000 טונות.

עונות ואזורי גידול
· סתיו: ספטמבר – דצמבר
בעונה זו עיקר המלונים מאיזור הערבה, כיכר סדום, צפון ים המלח ורמת נגב. עיקר גידול המלונים בתקופה זו הוא ליצוא. הייצור הוא בעיקר של זנים מטיפוס "גליה".
בסך-הכול מגדלים כ-8,000 דונמים.

· חורף: ינואר – מרץ
בעונה זו ההספקה היא משתילות מוקדמות במנהרות עבירות בערבה. בעונה זו מגדלים רק מלונים מטיפוס "גליה".
בסך-הכול מגדלים כ-1,500 דונמים.

· אביב: אפריל – יוני
בעונה זו משולבים מלוני גליה ומלוני אננס. הגידול הוא בתנאים מוגנים מהאזורים החמים, אך גם מאזורים אחרים.
בסך-הכול מגדלים כ-10,000 דונמים.

· קיץ: יולי – אוגוסט
בעונה זו מגדלים מלוני אננס משדה פתוח.
בסך-הכול מגדלים כ-6,000 דונמים.

מו"פ בגידול מלונים
· טיפוח
שלוש קבוצות מחקר עוסקות בפיתוח זנים מתאימים ליצוא ולשוק מקומי. עיקר המאמץ מופנה לשיפור בחיי המדף, להחדרת עמידות לקימחון ולפוזריום ולטיפוח טיפוסי פרי חדשים. במקביל, עובדים על טיפוח זנים מטיפוס "אננס", המתאימים לגידול בקיץ, בעלי עמידות למחלות קרקע ופירות קטנים ומתוקים.

· אגרוטכניקה
בצד מערכת ארצית לבחינת זנים חדשים והתאמתם לדרישות השוק, נבחנים שיפורים טכנולוגיים, טיפולים בצמחים, שימוש במים מליחים, טכנולוגיה של שתילים מורכבים, לימוד ממשק דישון, עומדים וחלקות צמחים במלוני "אננס".

· הגנת הצומח
עיקר המאמץ מופנה למציאת תחליפים למתיל ברומיד. במקביל למחקר הבוחן את גורמי מחלת ה"התמוטטות", נעשה שימוש ביריעות אטומות, לצורך הפחתה במינון המתיל ברומיד ובחינת הטכנולוגיה של שתילים מורכבים – כנות, טכניקות להרכבה וליחס גומלין בין כנה לרוכב.

עיקר ההתפתחויות שחלו בענף בשנים האחרונות
· צמצום בעיית ה"ג'ינג'ים" במלונים ליצוא עם המעבר לזנים חדשים;
· החדרה של מלון מטיפוס חדש, SOLAR, טיפוס של מלון הדומה בצורתו החיצונית למלון גליה, נוטה לצבע צהוב לימוני, בעל ציפה בצבע קרם, מתוקה מאוד אך לא ריחנית, בעל חיי מדף ארוכים במיוחד;
· התבססותם של הזנים החדשים 96, 488, 5080, 7303;
· פיתוח ענף חדש של מלונים ליצוא ולשוק מקומי, מלונים בעלי ציפה כתומה;
· פיתוח טכנולוגיה חדשה לגידול מלוני "אננס", בעלי עומד גבוה, על-פי שתי שורות לערוגה. בטכנולוגיה זו אנו מצליחים הן להגדיל משמעותית את היבולים והן לגרום להקטנת הפרי.

יעדים עיקריים לעתיד
קבלת פרי איכותי, יציב, על רקע גידול בשדה פתוח
· אינטרודוקציה של זנים חדשים עמידים להופעת "גי'נגי'ים" באחסון, בעלי רמת סוכר גבוהה גם על רקע של גידול בטמפרטורות לילה גבוהות;
· פיתוח ממשק דישון אופטימלי, לקבלת איכות פרי גבוהה וחיי מדף טובים;
· פיתוח ממשק למניעת מחלות וירוס;
· החדרה והטמעה של פרוטוקול הגידול של מלונים.

מניעת מחלת התמוטטות השדה
· אינטרודוקציה של זנים עמידים;
· פיתוח טכנולוגיה להרכבת מלונים בטכנולוגיה שהתפתחה ונקלטה יפה בגידול אבטיחים, שהינה בעייתית יותר בגידול מלונים בגלל בעיות של התאמה בין הכנה לרוכב, אך הדבר מחייב המשך מאמץ.