מאת אורי אדלר, יועץ לגידולים אורגניים – שה"מ, משרד החקלאות, ינואר 2004

 

ייצור ירקות אורגניים הפך בשנים האחרונות להיות ענף מוביל בקרב מוצרי היצוא ומוצר בעל משמעות הולכת גוברת בשוק המקומי. ביצוא מהווים הירקות האורגניים הטריים למעלה מ10%- מכלל יצוא הירקות מישראל. הגידול המוביל הוא תפוח-האדמה האורגני, שעבר בשנת 2002 את סף

10,000 הטונות ליצוא, כשאחריו מככבים הגזר וירקות החממה, שאף הם גדלו בנפח יצואם.

 

בשוק המקומי ישנו גידול מתמיד בנפח השיווק האורגני בחנויות הייעודיות, כשמסתמנת פריצת-דרך עם כניסת הרשתות לשיווק מוצרי ירקות אורגניים טריים.

 

ההכרה לה זוכה החקלאות האורגנית הישראלית מקורה בפעילותו המקומית והבינלאומית של הארגון לחקלאות אורגנית ומריו לוי מייסדו.

כאשר דנים בגידול ירקות אורגניים, יש לזכור כי התחום האורגני של חקלאות ישראל הוא חלק מתנועה עולמית הולכת וגדולה. נפח שיווק המזון האורגני בעולם מוערך בשנת 2002 בכ30- מיליארד דולר ארה"ב, כאשר תחזית ארגון המזון לשנת 2010 עומדת על 90-60 מיליארד דולר ארה"ב בשנת 2010.

 

מבחינה שיווקית, ישנה כאן הזדמנות עסקית למגדלי הירקות, אם ינהגו בה נכון. הענף אכן יתפתח בהתאם לציפיות, שעשויות גם להשתנות. במקביל לגידול בנפח השוק, יש צפי גם לירידת מחירים ולהתיישרות במחירים הגבוהים אך במעט ממחירי השוק הרגיל, ולכן גם כאן, כמו בענפים אחרים, ישרוד מי שיהיה תחרותי במחיר ובעלויות הייצור.

מגמות עיקריות בגידול ירקות אורגניים בישראל

הירקות מהווים את התחום המוביל בחקלאות האורגנית בישראל. יתרונו בנפח היצוא, שתופס כ80%- מכלל הירקות האורגניים המיוצרים בישראל. כיוון שזהו ענף יצוא, הוא מחויב לתקני האיכות הנדרשים בשוקי היעד, הכוללים דרישות פיקוח מחמירות.
הפיקוח האורגני הופך את הענף לתחום המפוקח ביותר בחקלאות ישראל, ומכאן גם לתחום בו חלה שקיפות מלאה של תנאי הגידול והייצור. הפיקוח מהווה גם נטל מסוים על המגדלים, המחויבים לכסות את עלויותיו.

 

ביצוא הירקות האורגניים מובילים שני תחומים עיקריים:


· ירקות בשטח פתוח ליצוא:
תפוחי-האדמה מהווים כאן את התחום המוביל, בנפח יצוא גדול מ10,000- טונות, יחד עם גידולים כמו גזר, פרסניפ, בצל, סלרי, כרוב סיני, פפריקה. גידולים אילו משולבים במחזור עם גידולי גד"ש קלאסיים, כמו חיטה, חימצה, כותנה, צמחי תה, ליצירת מחזור זרעים מלא, שהוא לב הייצור האורגני. בשטחי הירקות הפתוחים מתקבלות תוצאות גידול הדומות לגידול הרגיל, כשלגידול האורגני אף יתרונות בעמידותו היחסית לפגעים.

· ירקות אורגניים בחממות:
תחום זה מהווה מרכיב חשוב עד מרכזי בסל גידולי היצוא ונהנה ברובם ממתח מחירים נאה במשך רוב עונת הגידול. החממה האורגנית מהווה אתגר למגדל, שמתמודד עם מערכת לא קלה של כללים וחוקים מחד, ומאידך – מייצר במתקן ייצור יקר שדורש השקעה רבה, ולכן מחייב גידולים עתירי הכנסה. בחממה יש קושי אמיתי לשלב את כללי מחזור הזרעים כהלכתו, עקב העדר מגוון מספיק של גידולים רווחיים, ולכן דרושים פתרונות יצירתיים להחלפת המחזור בגידולי ביניים לזבל ירוק, חיטוי סולרי וכדומה.

הדרכה ומחקר


ההדרכה והמחקר מבוצעים בשיתוף-פעולה מלא בין שה"מ לבין אנשי החקלאות האורגנית.

כדי להתמודד עם הדרישה הגוברת לידע ולפתרונות, עבר התחום האורגני מהפכה זוטא עם כניסת ההדרכה והמחקר הממוסדים לפעילות בענף.
בהדרכה הוגדר בשירות ההדרכה והמקצוע תפקיד של רכז צוותים אורגניים, המתאם את פעילות ההדרכה והמו"פ בתחום ומעורב בהן.
במחקר הוקמו ועדת היגוי וועדת שיפוט למחקרים אורגניים, שאליהן מוגשות תוכניות מחקר ייעודיות לתחום.

מחקרים בממשק גידול ירקות אורגניים מבוצעים כיום בתחנות המחקר והמו"פים האזוריים בכל רחבי הארץ, תוך מתן דגש על שיפור הממשק ומציאת פתרונות יעילים ויציבים לגידול לאורך זמן.

מבט לעתיד

 

המפתח להמשך הצלחתו של ענף הירקות האורגניים עומד ותלוי בבנייה מתמדת של איכות ואמינות ללא פשרות. התחום האורגני חשוף לפיתויים, עקב התמורה הגבוהה יחסית המושגת בו, אך הוא גם רגיש מאין כמוהו לאמינות. כל פגיעה באמינות המוצר הישראלי עלולה לפגוע במגדלים פגיעה אנושה לטווח ארוך, בעיקר כאשר השוק הפך כיום להיות שוק צרכנים, שיצרנים רבים מתחרים על מקום בו. סיכויינו להמשיך ולהתפתח בשוק זה תלויים בכך.

 

כדי להתמודד בתחום זה, חייב להיות שכנוע עצמי והעמקה בידע האורגני בקרב המגדלים, כיעד מרכזי ומתמשך. ככל שהמגדלים המעורבים יהיו יותר משוכנעים בדרך פעולת הפיקוח, כך הגידול יהפוך להיות פשוט יותר.

אחד המרכיבים החשובים בתחום האורגני הוא השפעתו על התחום הרגיל בדרך חשיבה שונה ובמציעת פתרונות בסביבת ייצור שונה. בתחום זה תרומת החקלאות האורגנית גדולה בהרבה מעבר לתרומה הכספית הנוכחית, מחלופות למתיל ברומיד, לחומרי הדברה מאושרים לענף התבלינים ועד להשפעות הסביבתיות שיש לתחום חקלאי זה.

 

ולעתיד, קידום גידול הירקות האורגניים מבטיח שכלל מוצרי הירקות יהיו נקיים יותר מחומרי הדברה, והסביבה הכוללת בישראל תהיה נקייה יותר וידידותית יותר למגדל.