מי שיבקר כיום בערבה, בכיכר סדום ובבקעת הירדן יוכל לראות עשרות דונמים של מלונים מורכבים, הגדלים בהצלחה מרובה, ללא צורך בחיטוי במתיל ברומיד. זה כ-4 שנים שמדריכי שה"מ, חוקרים ממינהל המחקר וממו"פ חישתיל מבצעים עשרות תצפיות וניסויי שדה, מהם אנו לומדים היבטים הקשורים באגרוטכניקה המיטבית לגידול מלונים מורכבים.

שלא כמו באבטיחים, בעבר נתקל גידול המלונים המורכבים בבעיות של חוסר התאם, שבאו לידי ביטוי בהתפתחות לקויה של מלונים שרועים ובהתמוטטות של מלונים מודלים.

פריצת הדרך נעשתה לפני כ-4 שנים, כשהבנו שהבסיס לחוסר ההתאם טמון בהתפתחות לקויה של מערכת השורשים של צמח המלון המורכב.

בסדרה של תצפיות וניסויי שדה הצלחנו לתת מענה לבעיה והבאנו לפיתוח אגרוטכניקה המאפשרת לגדל מלונים מורכבים ברוב ימות השנה.

עיקר השיטה במתן תנאי גידול מיטביים להתפתחות אופטימלית של מערכת השורשים. האגרוטכניקה המומלצת משלבת מועדי שתילה מתאימים בהתאם לאזורים, שימוש בחיפוי קרקע מתאים, המלצות להשקיה ופיתוח מתקדם של שתילים, אשר יחד הביאו לתוצאות הטובות. בשנה שחלפה גידלו בארץ לאורך כל ימות השנה כ-250 דונם מלונים מורכבים בהצלחה רבה.

תחילת הגידול הייתה בכיכר סדום, בשתילות אוקטובר ולאורך כל תקופת השתילה המקובלת באזור, עד לחודש מרץ. בהמשך נשתלו שטחי גידול בעמקים, בעיקר במושב שדה יעקב, החל מחודש אפריל ולאורך כל תקופת הגידול בקיץ.

השנה התחלנו בגידול מלונים מורכבים כבר בחודש ספטמבר בכיכר סדום, והשתילות נמשכו ברציפות ואף התרחבו לאזור בקעת הירדן.

חקלאים רבים מגלים עניין בשיטה, וצפוי ששטחי הגידול יורחבו למאות דונמים בשנה הנוכחית.

שיטת הגידול של מלונים מורכבים, שבאה לתת מענה לבעיה קשה ונפוצה בגידול מלונים, בעיית ה"התמוטטות", היא שיטה חדשה יחסית ומומלצת בהיקף ניסיוני ובאופן הדרגתי.

חקלאים, המעונינים לבחון את השיטה בשטחי הגידול שלהם, מוזמנים להתייעץ עם מדריכי גידול הירקות האזוריים או לפנות אלי ישירות.

בברכה ובהצלחה!

שמשון עומר

ממ"ר דלועיים