גידול מלפפונים בבתי צמיחה בעונת החורף

גידול מלפפון בעונת החורף מציב בפני החקלאי אתגרים מקצועיים רבים: התמודדות עם תנאי אקלים בלתי צפויים, ולעיתים קיצוניים, התמודדות עם מחלות שורש ונוף אופייניות, תפעול נכון של בית הצמיחה, הספקה נכונה ומיטבית של מים ודשן, בחירת זנים מתאימים לעונה ולתנאי הגידול במשק ועוד.    

זנים

שוק הזנים, המגלגל סכומי כסף גדולים, מהווה כר פעילות רחב ואטרקטיבי לחברות זרעים ולסוכני מכירות. מוצע לחקלאי לבחור זן או זנים אשר נבחנו במבחני הזנים המבוצעים בעקביות על-ידי משרד החקלאות, אשר לגביהם נצברו נתונים השוואתיים  ושתכונותיהם ידועות ומפורסמות.

הצלחה מקרית של זן במשק מסוים, בעונה אחת, אינו מהווה בהכרח מדד להצלחתו הגורפת במשקים אחרים ובעונות נוספות.

זנים חדשים, אשר מצטיינים במבחני זנים המפורסמים מעת לעת, מומלץ למגדלים לשותלם בהיקף ניסיוני, לצורך בחינת התאמתם לגידול בתנאים השוררים בכל משק.

להלן רשימת הזנים העיקריים המומלצים לעונת החורף:

1. קיבלי;

2. סוקרטס;

3. דינגו;

4. סמבה;

5. IV 40.

לצד זנים אלו, אפשר לשתול בהיקף חצי מסחרי את הזנים PS של חברת א.ב. זרעים  ואת הזן גלובל של חברת סמקו.

 

הכנת השטח לגידול סתיו/חורף

יש להקפיד על פינוי שרידי הצמחים מהגידול הקודם ולהרחיקם מאיזור הגידול.

מומלץ לבצע עיבוד מעמיק ופיזור קומפוסט איכותי בכמות של כ6-5- קוב לדונם.

מומלץ לפזר לפני העיבוד סופר פוספט בכמות של 100 ק"ג לדונם, כמקור לזרחן ולסידן, גם בשל כניסתם של מים מותפלים למי ההשקיה.

בקרקעות כבדות או בלתי מנוקזות מומלץ להכין ערוגות מוגבהות.

אשר לחיטוי, יש להשתמש בתכשירי מתאם סודיום וקונדור במינונים המומלצים ועל-פי הצורך.

 

כיסוי המבנה

מומלץ לקראת החורף לבדוק את יריעות הגג ולהחליף בעוד מועד יריעות רופפות או בלויות.

מומלץ כי שטיפת גג המבנה מאבק ומלכלוך תיעשה לפני השתילה ולא במהלך הגידול.

מרחקי זריעה ושתילה

המרחק בין שורות הגידול החורפי יהיה 150-130 ס"מ. המרחק בין הצמחים בתוך השורה יהיה 50-40 ס"מ. יש להתאים טפטפת לכל צמח. בצמחים בעלי גידול וגטטיבי דל יספיקו 40 ס"מ בין הצמחים.

בגידול קיצי במבנים הגבוהים, המקובלים לעגבניות, ניתן לגדל בשיטת הצמדים. המרחק בין צמד אחד למשנהו 200-180 ס"מ, והמרחק בתוך הצמד בין זוג השורות יהיה 60-50 ס"מ. גם בשיטה זו יש לדאוג לשלוחת טפטוף לכל שורה ולטפטפת לכל צמח. המרחק בין הצמחים בתוך השורה יהיה 50-40 ס"מ.

 

צמחים מורכבים

השימוש בצמחים מורכבים מקנה לחקלאי יתרונות, וביניהם: התחמקות מבעיות שוכנות קרקע רבות, און צימוח והנבה טובים בתנאי טמפרטורות קשים, סבילות טובה יותר למליחות קרקע ועוד.

מומלץ לשלב צמחים מורכבים בכל אחד מהמשקים, בהיקף חצי מסחרי.

כנות: הכנה העיקרית היא TZ-148, ולצידה בהיקף ניסיוני הכנה "טריומף".

 

יגאל מירון, ממ"ר מלפפונים, שה"מ