השתילות המוקדמות באזורים החמים, לאורך השבר הסורי אפריקני, ברובן הושלמו.

בשלב זה של הגידול ישנה חשיבות רבה לוויסות הצמיחה של האבטיח הגדל בתנאים מוגנים, במנהרות עבירות או במנהרות נמוכות. הדרך המשמעותית לאיזון הצמח נעשית באמצעות פתחי אוורור במנהרה.

אוורור המנהרה – אוורור המנהרה חשוב ביותר להפחתת הלחות וטמפרטורת היום. שחרור המנהרה מעודפי חום ולחות חשוב להבטחת צמיחה מאוזנת, המאפשרת את פעילותן התקינה של הדבורים בזמן ההאבקה והמונעת התפשטותן של מחלות עלים אוהדות לחות.

לפתיחת חורי האוורור במנהרה ניתן לאמץ "חוק אצבע", שלפיו עוצמת הפתיחה היא כזו, המאפשרת מנהרה נקייה ללא עיבוי, בזמן שהשמש גלויה. עוקבים אחר המנהרות לשמירתן נקיות מאדים, בדרך כלל בשעות הבוקר, בין 9:00 ל-10:00, כשהשמש גלויה ואינה מוסתרת בין העננים. שינוי בפתיחה (הוספת חורים או הגדלתם) מבצעים אם במשך יומיים-שלושה רואים שהמנהרה אינה מתנקה מאדים.

במנהרות נמוכות נוהגים להתחיל לאוורר עם הגיע הצמח ל-4 עלים. מתחילים לפתוח פתחי אוורור קטנים, הפונים בדרך כלל לצד דרום או מזרח, ובכל מקרה, לא בכיוון שאליו נושבת הרוח בזרימתה הקבועה. גודלם של חורי אוורור אלה יהיה כ-20 ס"מ, וצורתם חצי סהר, באמצע בין הקשתות, בגובה שמעל חציה התחתון של המנהרה. בתחילה פותחים חור בכל קשת רביעית, ובהמשך – בכל קשת שנייה. ממשיכים לפתוח חור בכל קשת, תוך הגדלת החורים, עד לפתיחת "חלונות טלוויזיה", בדרך כלל בין סוף פברואר לאמצע מרץ.

הסרת יריעות הפלסטיק – עם פריצת הצמח אל מחוץ למנהרה והתחממות מזג-האוויר, יש להסיר כליל את יריעות הכיסוי ולפנותן מהשדה.

חשוב! פתיחת החורים ואוורור המנהרות נעשים תוך התחשבות בתנאי הלחות והטמפרטורה בתוך המנהרה וכן בתנאי מזג-האוויר ויציבותו. בכל מקרה, יש להימנע מפתיחה מואצת בעת תנאים בלתי יציבים, תנאי שרב, רוחות חזקות וכדומה.

 

בברכת עונת אבטיחים מוצלחת!