קרן המלגות החדשה הוקמה השנה על-ידי ארגון מגדלי ירקות, במטרה לעודד את המחקר בירקות בישראל, לזכרם של שניים מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, יוסטה בלייר ז"ל ויהודה פלג ז"ל, וזאת באמצעות חלוקת מלגות לתלמידים לתואר מוסמך, העוסקים בתחום הירקות, בדגש על התמקדותם בתחום היישומי של ענף הירקות.
לצורך זה הקצה הארגון השנה סכום שנתי של 12,000 ש"ח לחלוקת המלגות. הנהלת הקרן קבעה כי המלגה לכל אחד ממקבליה (המלגות מחולקות לראשונה בשנת 2013) תהיה סכום שלא יפחת מ-2,000 ש"ח, ומקבלי המלגות ומספרם ייקבעו על ידי הוועדה המקצועית.
בהנהלת הקרן משתתפים נציגי משפחות בלייר ופלג, פרופ' יורם קפולניק כנציג המחקר, עומר זידאן כנציג ההדרכה, אבו וילן כנציג התאחדות חקלאי ישראל, וכמובן הנהלת ארגון מגדלי ירקות.
בוועדה המקצועית חברים נציגי האקדמיה – אברהם גמליאל ושמוליק וולף, נציגי ההדרכה – שמשון עומר וציון דר, נציגי המגדלים – גרשון שליסל, שאול גרף, מורדי ביטון, נציגי הארגון – יוסי ארזי ומאיר יפרח.
השנה (כאמור, לראשונה) חולקו המלגות במסגרת טקס חקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים, שהתקיים בחודש מאי האחרון.

דבריו של יוסי ארזי, מזכיר הארגון, בטקס חלוקת המלגות
זו השנה הראשונה בה ארגון מגדלי ירקות מעניק מלגות לסטודנטים לתואר שני המתמחים בגידול ירקות, מטעם קרן מלגות חדשה שהקים הארגון על שם יוסטה בלייר ויהודה פלג זכרם לברכה. להקמת הקרן ולהענקת המלגות יש שלוש מטרות.

המטרה הראשונה היא להנציח הלכה למעשה את זכרם של יוסטה ויהודה, מזכירי הארגון בעבר, שניהם אנשי מעשה, אשר בחייהם הגשימו את הציונות ללא מרכאות, קבעו את מקום משכנם בנגב, חיו ופעלו כחקלאים בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם. פועלם של השניים רב תחומי ומשתרע על עשרות שנים, ויקצרו היריעה והזמן מלפרטם. אולם בכמה מלים, לא ניתן שלא להזכיר את פועלו רב המעש והחזון של יוסטה בלייר, שאחד משיאיו הוא הקמת "התאחדות חקלאי ישראל", כגוף המאחד את כלל החקלאים בכלל הענפים. במסגרת זו חזה יוסטה, גיבש והביא לידי גמר את ההסכם ארוך הטווח להסדרת המים לחקלאות, כפי שחזונו היה תמיד לטווח ארוך. בלעדי הסכם זה הייתה תמונתה של החקלאות כיום שונה מזו המוכרת לכם.

יהודה פלג, חברי ומורי בשטחים רבים, פורץ דרך ודבק במטרותיו, שהצליח בנועם הליכותיו ובנחישות אין קץ לשנות את שיטת יבוא זרעי תפוחי אדמה, לרווחת המגדלים בארץ, ובמקביל ייצב את שולחן מגדלי תפוחי אדמה כמוביל בענף הירקות.

ארגון מגדלי ירקות הציב כיעד לעזור לסטודנטים המתמחים בתחום הירקות, עם דגש על מחקר יישומי, מהבנתו כי התנאים הכלכליים בארץ והאווירה אינם אוהדים, בלשון המעטה, את תלמידי האקדמיה ככלל ואת אלו שפניהם לחקלאות בפרט. לפיכך ניתנות שש מלגות לשישה סטודנטים מצטיינים לתואר שני. אנו שמחים כי בשיתוף פעולה עם "ועדת נגב" הוספה מלגה נוספת מעמם, שאפשרה הענקת מלגה שביעית.
מטרה אחרונה, ולא פחות חשובה, היא הידוק הקשרים והגשרים בין האקדמיה ובין מגדלי הירקות. הרגשתנו היא כי הקשרים התרופפו מעט בשנים האחרונות, ואנו רואים כחובתנו לשנות את המגמה. בתנאים השוררים בשווקים, הן בארץ והן בשוקי היצוא, גידול הירקות לא יוכל להתמיד בהצלחתו ללא מחקר תומך.
חקלאי הירקות בישראל ניצבים בראש פירמידת מגדלי הירקות בעולם הודות לרמה הגבוהה של המגדלים לצד המחקר וההדרכה. כדי שנשמור על מיקומנו הנוכחי, תוך אבטחת התפרנסות הוגנת, אנו זקוקים לכך שיותר מחקר אקדמי יופנה לכיוון היישומי בירקות, הן לפתרון בעיות מקומיות והן לחדשנות פורצת דרכים וגבולות. אני פונה מעל במה זו לקובעי המדיניות באקדמיה ולמנהיגי משרד החקלאות, לפעול נמרצות בנושא.
ברכות חמות למקבלי המלגות ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך האקדמית.
הוגשו לשיפוט יותר מכפל המלגות הניתנות, הבחירה לא הייתה קלה ופשוטה. אני רוצה לנצל את הבמה ולאחל, גם לאלו שלא קיבלו מלגות השנה, הצלחה בהמשך דרכם במחקר.
תודות לחברי הנהלת הקרן, לחברי צוות השיפוט, לוועדה המקצועית, ותודה מקרב לב למשפחות פלג ובלייר על שיתוף הפעולה.

נשאו דברים גם גיל פלג, בנו של יהודה פלג ז"ל, בשם המשפחה, ורני בלייר, בנו של יוסטה בלייר ז"ל, בשם המשפחה.
בדבריו אמר גיל פלג: מבחינתנו זה טבעי לחבר את חייו של אבא עם המצטיינים בתחום החקלאות. המאבק העיקש, בין אם הוצאת התוצרת מהקרקע בזיעת אפיים ובין אם הקשיים לשרוד בשוק החקלאות, היה מאבקו של אבא במשך כל חייו. האמונה כי רק פיתוח והצטיינות יביאו לתוצרת מעולה ולהצלחה כלכלית, הובילה את אבא לאמץ חידושים באופן מתמיד ולא לקפוא על השמרים.
בדבריו אמר רני בלייר: זכיתי לגדול עם אבא שהיה חקלאי מצטיין, שגם היה איש אמיד, וראיתי איך אט אט החקלאות הולכת ונעשית קשה לכלכלת הבית. אבל אסור לשכוח, מאחורי כל הגברים האלה יש נשים מאוד חזקות, שעבדו, גידלו ילדים, ניהלו חשבונות, והתופעה מוכרת לכולם.

ואלה מקבלי המלגות לשנת 2013 והתחום בו הם עוסקים:
1. אמנון כוכבי – פיתוח מערכת תומכת החלטה להדברה מושכלת של עלקת מצרית בגזר
2. גלי ששון – הפחתת בנק הזרעים בקרקע של הצמח הטפיל עלקת באמצעות חיטוי סולרי בשילוב עם תוספים אורגניים
3. רועי יוסף – דישון גופרתי בעגבניות בהשקיה במים מותפלים
4. הדס מרימצ'יק – בירור מנגנוני עמידות של חימצה ועגבנייה לכשות השדות
5. אלעד חיות – גידול כיסוי כאמצעי ידידותי בהדברה משולבת של עשבים רעים ואקריות ולשימור הקרקע
6. גדעון אורגיל – פוזריום ריקבון הכתר במלפפון ובמלון: לימוד הביולוגיה של המחלה והתמודדות עמה על-ידי שימוש בצמחים מורכבים
7. אסף מאירי – השפעת יחסי מבלע-מקור על קצב הפוטוסינתזה, חנטה והתפתחות פירות בצמחי עגבנייה ומלפפון
ב ה צ ל ח ה!