בחודש האחרון התעצם הוויכוח סביב סקירת המחירים היומיים של מחירי הירקות ופרסומם באתר המועצה, המכונה ה"תקליט", לצורכי המסחר בירקות. התלונות הגיעו בעיקר מקבוצת סוחרים, אבל גם ממגדלים בעלי אינטרסים, שהגדרתם כמגדל-משווק מתערבבת, או ממגדלים שנשלחו מטעם סוחרים סיטונאים, כדי לקעקע את האמינות של המחירים.
נכון, זה בעיתי שסוקר אחד בשוק אחד יקבע מחיר לכל ירק לפי התרשמות של ביקור בן שלוש שעות בשוק, ויש למצוא דרך לשקלל במחיר גם פרמטרים נוספים, אבל כל עוד לא נמצאה דרך אחרת אמינה ככל האפשר, המקובלת על כולם, זו עדיין האופציה הטובה ביותר. אפילו בשוק חיפה תחילה לא שיתפו פעולה, אבל לבסוף הגיעו למסקנה ששוק תל אביב הוא שקובע את המחיר האמיתי כלפי החקלאים. אכן, במשחק הזה משתתפים גורמים רבים, כמו הרשתות, שהמסחר והקביעה של מחיר כל ירק מסתמכת אצלם על הסקירה היומית, או עסקאות המתבצעות מחוץ לשוק, של קניינים או מזמיני תוצרת, כולם פועלים לפי תקליט.
נכון השוק השתנה. תעודות המשלוח, שהיו בעבר כאבן ריחיים על צוואר המגדלים, בוטלו, והייתה מלחמת חורמה שגרמה להחלשת השוק על-ידי מתן רשיון סיטוני לכל דורש. גופים כמו כרמל ישראל ורשתות השיווק, ואפילו חלק מהחקלאים עצמם, מנהלים את המסחר מחוץ לשוק הסיטוני, והכמויות הנכנסות צומצמו. בעקבות השינויים הללו נכנסו לשוק גורמים לא רצויים, והדבר מביא לאי נחת גם בין המשווקים עצמם, כך שתדמית השוק אינה לגמרי חיובית. יש לקוות שהשוק הסיטוני החדש, שאמור לקום במסובים, ייתן פתרונות אחרים, יחזיר את השוק לאמינות מלאה ולמתכונת מסחר אחר ובעיקר יגרום לחזרת המגדלים לשוק הסיטוני.
בסופו של דבר, לאחר פגישה טעונה בינינו לבין מספר סוחרים בשוק, לא עלתה הסכמה לביטולו של תקליט המחירים. הנושא גם הובא לדיון בהנהלת ענף הירקות במועצת הצמחים, והוחלט שבכל מקרה התקליט לא יבוטל, כי זהו כלי חשוב למגדלים בכל ערוצי השיווק.
עד שלא יימצא פתרון טוב יותר, נקווה למצוא הבנה בקרב הסוחרים לשיתוף-פעולה מלא עם הסקירה היומית, על מנת לתת ביטוי למחיר אמיתי ככל האפשר, לטובת כל הגורמים במסחר הירקות.
מאיר יפרח