חלפה שנה, תשע"א בפתח, ושוב אנחנו מסכמים, עושים חשבון נפש עם עצמנו ועם אחרים ומקווים לטוב.
 
המשבר הכלכלי בחקלאות נמשך גם בשנה החולפת, בעיקר בקרב היצואנים, אך ההשלכות הן גם על השוק המקומי. למרות זאת, בענף הירקות ממשיכים לשווק את התוצרת האיכותית שאנו יודעים לייצר, הן לשוק המקומי ולתעשייה והן ליצוא.
נושא הקמת השוק הסיטוני החדש עבר תהליך זירוז בשנה זו, ונקווה שיתקדם בצעדים גדולים יותר גם בשנה הקרובה.
בין התחומים שממשיכים להעסיק אותנו משנה לשנה גם נושא העובדים הזרים. למרות ההסכם ארוך הטווח, החקלאים עדיין מתקשים לקבל את כוח-האדם הנדרש להם, ולצערנו, גם ממשיכים לשלם מס מעסיקים לא צודק, המכביד עליהם מאוד.
גם בשנה החולפת שבנו ועסקנו במצוקת המים, ההולכת ומחריפה, וגם בנושא חלוקת מים צודקת במושבים.
 
הובלנו השנה מהלכים חשובים בבעיות קשות של גידול הירקות, באמצעות מיזמים בנושאי עלקת, צהבון הגזר, כיב בקטרי והדברה משולבת בפלפל, וכן פיילוט בהדברה משולבת בעגבניות, בתות-שדה ובחציל.
לקראת השנה הבאה אנו מקדמים פעילות חקיקה נגד התופעה של מכירת תוצרת ירקות טרייה מתחת למחיר הקנייה מהחקלאי, תופעה המביאה להונאת הציבור לגבי המחירים הריאליים של התוצרת, לתחרות לא הוגנת במסחר ולהרס שוק חופשי של ביקוש והיצע.
בשנה הבאה גם ייעשה מאמץ לחדש את נושא קרן ההשתלמות, שתהווה חיסכון כלשהו למגדלים, במסגרת כל התשלומים המוטלים עליהם מטעם המדינה.
 
הארגון ימשיך לעמוד לצדם של המגדלים בכל בעיה כללית, אזורית ואישית, למען עתידם ופרנסתם של מגדלי הירקות בישראל, תוך שמירה על האינטרסים של מגדלי הירקות במשרד החקלאות ובמועצת הצמחים.
 
לכל המגדלים ומשפחותיהם, לכל העוסקים בענף הירקות, בכל התחומים ובכל קצות הארץ, ברכות לשנה טובה יותר מקודמתה, שנת ביטחון, רווחה כלכלית ושגשוג, והרבה בריאות ושמחה.
 
מאיר יפרח