דברים שנשא שר החקלאות בהלוויתו של יוסטה ז"ל

בלתי נתפס לעמוד כאן ולדבר על יוסטה בלשון עבר.

מותו בטרם עת הוא אבידה גדולה, בראש ובראשונה עבור בני משפחתו, וגם עבורי שאיבדתי חבר ושותף לדרך, ועבור המגזר החקלאי, שיוסטה היה מנהיגו המוביל בשנים האחרונות.

יוסטה היה שותפי לדרך בכל הצמתים והמהלכים החשובים שנעשו עבור החקלאים בשנים האחרונות. יוסטה הוביל את הסכם המים, שהבטיח את אספקת המים לשנים הבאות, והיה הגורם המשמעותי בכל המאבקים השונים שידעו החקלאים בשנים האחרונות, בכל התחומים והנושאים המרכזיים.

מעבר לשיתוף הפעולה המקצועי, תמיד ידעתי שיש על מי לסמוך, שיש עם מי לדבר.

גם כשידענו אי הסכמות מקצועיות, הכל נעשה מתוך כבוד הדדי. יוסטה היה איש של ערכים, אמינות ויושר. אדם של פעם, ציוני אמיתי, מלח הארץ.

התמונות שצילם יוסטה מעטרות את קירות לשכתי במשרד החקלאות. בכולן מונצח הטבע במלוא הדרו ומוקפא כרגע בודד של יופי בתוך הזמן החולף, זמן, שיוסטה כחקלאי הכיר וידע את חילופי עונותיו, את מעגלי מחזוריו ואת זרימתו הבלתי הפיכה.

אנחנו נפרדים היום בלב כואב מחברנו יוסטה, אך לעולם לא נשכח את פועלו ואת תרומתו למען החקלאות והחקלאים בישראל.

יוסטה השאיר חותם ועיצב את החקלאות לשנים הבאות.

הוא חי חיים של משמעות ותרומה לקהילה בה פעל ואשר אותה שירת בנאמנות.

יוסטה יחסר לי ולכולנו מאד.

בשם חקלאי ישראל, אני מודה לך, יוסטה, על הכל.

יהי זכרך ברוך.

שלום שמחון,

 שר החקלאות ופיתוח הכפר