ידיד נאמן לצפון

יוסטה היה אדם אוהב חקלאות ואוהב חקלאים.

אנחנו, בצפון הרחוק, ידענו שלמרות היותו איש הדרום, יש לנו במרכז ידיד נאמן וחבר לפעילותינו, שידע לאחד את החקלאים ולהילחם עבורם על קידום החקלאות והחקלאים.

זכיתי להיות יחד אתו במזכירות המדעית של משרד החקלאות, כנציג החקלאים, והתפעלתי מבקיאותו הרבה בכל הענפים, הן הצמחיים והן של בעלי-החיים. היה לו ידע רחב בכל הנושאים ויכולת הבחנה ברורה מה חשוב, מה כדאי לחקור ולפתח ובאיזה תחומים חבל להוציא כסף על מחקרי סרק.

את פסגת פעילותו ראינו בהקמת ההתאחדות, שייצגה את כל חקלאי ישראל ורק הודות לאישיותו יכלה לקום ולהתקיים.

אנחנו בגליל נעזרנו בו רבות כדי להגיע להסכם המים האזורי, שהיה נספח להסכם המים הגדול שבין החקלאים לבין האוצר ורשות המים ושאמור לפתור את בעיית מחירי המים באזור הפריפריה הצפוני, שהוא אזור נעדר חלופת קולחין, ולכן יש לשמור בו על מחירי מים סבירים.

יכולתו לשכנע את פקידי האוצר, החקלאות ורשות המים והחברות, וההבנה שהוא גילה לצרכינו – היו הגורמים העיקריים להשגת ההסכם.

מעל לכל היה יוסטה חבר ואמן. כל ביקור שלו באזור הסתיים בתצלומי נוף למזכרת, תוך התבוננות רגישה בטבע ובנוף החקלאות.

ידענו שיש עם מי לעבוד ועל מי לסמוך.

יהא זכרו ברוך.

אחי ברלוי

מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל