הוועידות שמקיים ארגון מגדלי ירקות במשך השנים מצטיינות בהתכנסות של חקלאים פעילים ונציגים של משרד החקלאות, מועצת הייצור ושאר הגופים הקשורים לענף, כולל גופי המחקר וההדרכה וחברות  מקצועיות. הוועידה היא נקודת סיכום לתקופה שחלפה מהוועידה הקודמת וקרש קפיצה לתוכניות ולפעילויות חשובות להתארגנות הענף בעתיד.

אין כיום אף ענף שמסוגל לקיים מפגן אהדה ותמיכה של מאות מנציגיו, והכל בשמחה, בעוצמה ובגאווה. זהו ענף של מקצוענים, שמבינים כי מקורם של הישגינו בהתארגנות ובמעורבות במחקר, בהדרכה, במענקים ובהשקעות, בחדשנות, במידע ובטיפול בבעיות הפרטניות של חקלאים מכל הארץ. אחדותנו היא סודנו מול ממסד קשוח, מול ציבור שעדיין לא הפנים את חשיבות החקלאות והחקלאים. זה לא ענף של בכיינים, זה ענף שכנגד כל הסיכויים לא מכיר בדריכה במקום.

הוועידה ה-14 התאפיינה בחדשנות ובהתקבצות כל הדורות, כאשר הוותיקים לנגד עיניו של הארגון והקשר עמם נשמר, ולצדם פעילות לאימוץ דור ההמשך, כי בזה עתידנו.

החדשנות הופגנה בתצוגה מרהיבה של ירקות שעוצבה והוכנה על-ידי בנצי גיל, בחור מוכשר וידיד הענף, ברמה שאף עולה על תערוכות שניתן לראות בחו"ל.

ארגון מגדלי ירקות מחובר לחקלאי הקטן והגדול, למגזרים השונים בתוך הענף, לכל חלקי הארץ, וכולם מוצאים בו בית. זה ענף עם מסורת של יחס משפחתי, עם "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד", וזה לא רק משפט יפה, זה מתבצע בשטח.

גמענו את האהבה שקיבלנו מכל באי הוועידה, וכולנו, כל הפעילים בארגון, מתודלקים להמשיך בפעילות היומיומית והענפה לקידום הענף.

מאיר יפרח