נזקי הסערה והשלגים לחקלאות: למעלה מ-25 מיליון ש"ח

השלג שכיסה את ירושלים ואת רמת הגולן היה חוויה מרהיבה ומבורכת (בתאריכים 19-18 בפברואר האחרון), אבל הסערה שהתרחשה במקביל, שכללה משבי רוח חזקים, מטחי ברד וגשמים עזים, הביאה עימה גם נזקים גדולים לחקלאות. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי היקף נזקי מזג-האוויר החריג במהלך יומיים נאמד ביותר מ-25 מיליון ש"ח. הערכה זו נובעת מדיווחים של למעלה מ-500 מקרי נזק שהתקבלו מחקלאים בכל הארץ.

מהנתונים עולה כי עיקר הנזק, כ-12 מיליוני ש"ח, נגרם למגדלי הירקות בכל הארץ. בין השאר נגרמו נזקים גדולים לגידולי ירקות בשטחים פתוחים, ובעיקר בצל, תפוחי אדמה, חסה, תות שדה ואפונה,  שנפגעו בעיקר ממטחי ברד.

נזקים גדולים (כ-4 מיליון ש"ח כ"א) נגרמו לגידולי ההדרים ולבתי הצמיחה וגם למגדלי הפירות ולמגדלי האבוקדו (למעלה מ-1.25 מיליון ש"ח בשני הענפים).

לקראת סוף החורף והכניסה לעונת המעבר, בקנט מתריעים כי בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות של תופעות מזג-אוויר קיצוניות ולשינויים כתוצאה מההתחממות הגלובאלית, הגורמים לפגיעה קשה בגידולים החקלאיים וכתוצאה מכך לפגיעה כלכלית משמעותית בחקלאים.