About interactive

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far interactive has created 34 blog entries.

לאלון שוסטר ידידנו, שר החקלאות החדש, ברכות!!!!

לאלון שוסטר ידידנו, שר החקלאות החדש, ברכות!!!! עבודה רבה וחשובה מחכה לך, לאחר תקופה ארוכה של שממה ואובדן דרך, תוך ייבוש המשרד בפעילויותיו השונות. ענף הירקות זקוק לשינויים גדולים, כולל תקציבים במנהלת ההשקעות, הקמת שוק סיטוני חדש, צמצום פערי המחירים, הוזלת המים ושמירה על מועצות הייצור, המחקר וההדרכה. תקופת השירות תמיד קצרה מדי והמלאכה מרובה, [...]

בקנט מעריכים: הנזקים לחקלאות כתוצאה מגל החום החריג צפויים להגיע לעשרות מיליוני שקלים

משעות הבוקר (17.5.20) התקבלו בקנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עשרות הודעות על נזקי מזג-האוויר ועומס החום הכבד לגידולים השונים >>

משרד החקלאות ופיתוח הכפר – תקנות שעת חירום

תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3), התש"ף - 2020 ועוד >>

עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – ינואר 2020

בחודש ינואר חל שינוי בתעריפי המים על-ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים, המבוצע על-ידי רשות המים

חשוב: הצעת חוק החקלאות

הצעה שתגדיר את החקלאות כענף בעל חשיבות לאומית ותייצר תוכנית רב-שנתית לפיתוחה >>

צפו: חקלאי ישראל בביצוע לשיר "תוצרת הארץ"

החקלאיות והחקלאים הישראלים עומדים בימים אלו של משבר עולמי ולאומי בחזית הצרכים החיוניים >>

טענות רשתות השיווק כי החקלאים הם שמעלים מחירים אינן נכונות:

כדאי שיבדקו את עצמן

שהיית עובדים פלשתינאים בישראל

15 למרץ 2020 י"ט באדר תש"ף הנדון: שהיית עובדים פלשתינאים בישראל   שלום רב, במסגרת דיונים עם משרדי ממשלה שונים התקבל אישור להלנת עובדים פלשתינאים בשטח ישראל. היתר הלינה תקף לכל עובד שמחזיק באישור עבודה בישראל. משך השהייה כחודשיים ומי שיעזוב לא יוכל לחזור עקב בעיית הקורונה והסגר שהוטל בעקבותיה. חלון ההזדמנויות קצר, ואנו ממליצים [...]

בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל- ענף החקלאות

להלן טופס בקשה והתחייבות להלנת עובדים תושבי יש"ע בישראל

צמחי בטטה יכולים להזהיר את שכניהם מפני התקפת מזיקים

על ידי שחרור חומרים נדיפים, המאפשרים לצמחים שכנים להכין את עצמם למאבק