קול קורא להגשת המלצות לתלמידי תואר שני או שלישי

מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

גלריה אחרונה

החקלאות לא עוצרת גם תחת אש

מאת: מאיר יפרח

בראש השנה הקרוב תחל שנת שמיטה

על כל מגדל למלא את הטופס - ניתן להורידו כאן באתר

יום פתוח בחלקות הזנים של תפוחי האדמה – אביב 2021

מדי שנה אנו מקיימים את הימים הפתוחים בתחילת חודש מאי. לאירוע מגיעים המגדלים מישראל וקרוב ל-30 נציגים של חברות הזרעים מחו"ל