Save the date: כנס מדעי החקלאות בישראל 2021

יתקיים בימים שני-רביעי 6-4 באוקטובר 2021, במרכז הכנסים וואהל ברמת גן >>

גלריה אחרונה

תגובת ארגון מגדלי ירקות לרפורמה המוצעת על-ידי משרדי החקלאות והאוצר

יש להוציא את הרפורמה המוצעת בחקלאות מחוק ההסדרים ולהעביר אותה לדיון והידברות אמיתיים בין כל הנוגעים בדבר

שרי האוצר והחקלאות נערכים לייבא בחודשים הקרובים כ-50,000 טונות ירקות ופירות ללא מכס

בניגוד להתנגדות הנחרצת לרפורמה המוצעת בחקלאות מקיר לקיר

מי באמת קובע את מחירי הירקות והפירות לצרכן?

תגובה ב"דה מרקר", כתגובה לכתבה שהתפרסמה בנושא >>

קנט שילמה למגדלי הירקות למעלה מ-200 מיליון ש"ח פיצוי תוך 3 שנים

מסיכום שערכה הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, לקראת חידוש ביטוחי הירקות לעונת 2021/2, עולה כי בשלוש השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי הירקות ביותר מ-200 מיליון ש"ח >>