חג שבועות שמח למגדלי הירקות

ולכלל חקלאי ישראל ולמשפחותיהם