ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2006

ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2006   קנט מחדשת את ביטוח אגוזי האדמה ומציעה תוכנית משופרת, במטרה להתאים למגדל תוכנית אישית, על-פי צרכיו. לרשות המגדל, עומדת האפשרות לבחור בין ארבע רמות ביטוח, הנבדלות בדמי הביטוח, בהגדרת מקרה הביטוח ובשיעור ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כמותי. שלוש רמות הביטוח הראשונות נותנות כיסוי ביטוחי מקיף ומכסות, בנוסף לנזקי [...]

יצוא הבוטנים מקיבוצי חבל מעון הסתכם ב-65 מיליון ₪

יצוא הבוטנים מקיבוצי חבל מעון הסתכם ב-65 מיליון ₪ יצוא הבוטנים מקיבוצי חבל מעון בנגב המערבי, שהם יצרני הבוטנים הגדולים בישראל, הסתכם השנה ב-7,000 טונות, בהיקף כספי של 65 מיליון ש"ח. מרכז תחום הבוטנים במפעלי חבל מעון, נמרוד פלד, מסר שהכנסות הקיבוצים, בניכוי ההוצאות, יגיעו ל-36 מיליון ש"ח. זהו גידול של 10% בפדיון לעומת השנה [...]

ביטוח אגוזי-אדמה לשנת 2005

ביטוח אגוזי-אדמה לשנת 2005 זו השנה החמישית בה מפעילה קנט תוכנית משופרת לביטוח אגוזי-אדמה, מתוך מטרה להתאים למגדל תוכנית אישית על-פי צרכיו.   לרשות המגדל עומדת האפשרות לבחור מבין ארבע רמות ביטוח, הנבדלות בדמי הביטוח, בהגדרת מקרה הביטוח ובשיעור ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כמותי.   בנוסף ל-3 רמות הביטוח הוותיקות, המכסות גם נזקים כמותיים, [...]

אגוזי-אדמה (בוטנים)

אגוזי-אדמה (בוטנים) מאת יעקב הררי, המועצה לייצור ושיווק אגוזי-אדמה, ינואר 2004 · היקף הייצור השנתי - כ38,000-35,000- דונמים · יבול שנתי - 19,000-17,500 טונות · אזורי גידול עיקריים - נגב מערבי (כ25,000- דונמים), מרכז, גליל עליון (החולה) וגליל מערבי · זנים - באזורי החול: "חנוך" ו"אמיר" (מעט "עודד"); בשאר האזורים: "שולמית" ו"הילה" שימושים כ70%-65%- מהיבול [...]