צילום: מכת חום בעגבניות לתעשייה, יוני 2024 צילם שמוליק דוד

 

השנה החולפת הייתה אחת המאתגרות בכלל, ובמיוחד עבור ציבור החקלאים. המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר, המחסור בעובדים בענף החקלאות, גלי חום חריגים בחודשי הסתיו, הצפות עקב ריבוי גשמים והקיץ שהחל מוקדם מהצפוי עם גלי חום ושיאי טמפרטורות. גם נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, משקפים את האתגרים הכלכליים איתם נאלצים החקלאים להתמודד, בכל הנוגע לפגעי מזג האוויר. בשלוש העונות האחרונות היקף הפיצויים ששילמה קנט למגדלים בענף הירקות עומד על כ-260 מיליון ₪ בגין נזקי טבע ואסונות טבע, מתוכם כ-230 מיליון ₪ שולמו למבוטחים בביטוח המורחב. עיקר הפיצויים שולמו עבור הנזקים בגידולי שום, בצל, פלפל ואבטיח. גם חודש יוני ,שזה עתה הסתיים, רשם שיאי חום ושיאי נזקים. על פי נתונים שפרסמה קנט, נזקי החום הישירים לגידולי הירקות בחודש יוני בלבד עמדו על כ-20 מיליון ₪, נדבך נוסף בהשלכות ההתחממות הגלובאלית הצפויה להחמיר בשנים הקרובות. אבל יחד עם תחושת המועקה הכללית, נקודת אור בשנה החולפת הייתה החיבוק החם לו זכו חקלאי ישראל מהציבור הרחב ומאלפי המתנדבים, בכל הגילאים, שהגיעו לסייע.

 

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח ירקות מורחב לעונת 2024/2025. כמדי שנה, גם השנה מועצת הצמחים – ענף הירקות, רכשה עבור כלל מגדלי הירקות ביטוח בסיסי לנזקי טבע ואסונות טבע. במקביל, קנט מאפשרת למגדלי הירקות לרכוש ישירות בחברה ביטוחים מורחבים לנזקי טבע ואסונות טבע, המאפשרים כיסוי ביטוחי גבוה יותר בעת נזק, בהשתתפות עצמית נמוכה מזו של הביטוח הבסיסי. בנוסף,  השנה, לבקשת המגדלים, ובתיאום עם משרד החקלאות וענף הירקות,  קנט הרחיבה ושיפרה את חוזה הביטוח המורחב, ובכלל זה נוספה רמת ביטוח בביטוח אסונות טבע ליבולים, המאפשרת למגדלים ליהנות מסכומי שיפוי גבוהים יותר. יש לציין כי על מנת  להקל על רכישת הביטוח המורחב, המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים. 

מעבר להוספת רמת ביטוח (רמה ד') בביטוח אסונות הטבע, במסגרת חידוש הביטוח לעונת 2025-2024 עודכנו זנים ומועדי שתילה, ימי גידול ומשך הביטוח ועודכנו התנאים לזכאות לפיצוי בביטוח שום. 

בקנט מדגישים כי ביטוח הירקות אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת. בשנים האחרונות ניזוקו חקלאים רבים גם מנזקים שנגרמו לבתי הצמיחה כתוצאה מאירועי מזג אוויר קיצוניים ובכללם רוחות עזות, ברד והצפות. על מנת להגן על ההשקעות הגבוהות ניתן לבטח, ישירות בקנט, גם את בתי הצמיחה, ביטוח המעניק כיסוי מפני סיכונים רבים ובכללם  ברד, סערה, שיטפון, שלג, אש ופגיעה תאונתית. יצוין כי בביטוח נזקי טבע, במקרה של נזק לגידול עקב התמוטטות מבנה שאינו מבוטח, תגדל ההשתתפות העצמית של המגדל.