כבכל שנה, אנו פונים אליכם בבקשה לעזור לנו באיתור ובבדיקת צמחי עגבניות חשודים במחלות שורש.

מרבית זני העגבניות המקובלים הם בעלי גנים לעמידות לגזע 1 וגזע 2 של פוזריום הנבילה וגזע 1 של דוררת. עם זאת, מוכרים בעולם גזעים אלימים, אשר בכוחם לתקוף ולגרום מחלה בכל הזנים הנ"ל. אלה הם גזע 3 של פוזריום הנבילה וגזע 2 של דוררת.

בשנים האחרונות אספנו דוגמאות רבות של צמחי עגבניות חולים, מחלק מהם בודדנו תרביות של פוזריום או דוררת, אך לשמחתנו הם לא השתייכו לגזעים חדשים של הפתוגנים הללו. בשנתיים האחרונות בודדנו מצמחי עגבניות מזנים עמידים לדוררת, ממקומות שונים, תרביות של דוררת שנקבעו כשייכות לגזע 2, אשר יכול לתקוף את כל זני העגבניות המסחריים שיש להם עמידות לדוררת. התפוצה של הגזע החדש של דוררת בארץ מצומצמת, לפי שעה, אך אין אנו יודעים אם אכן זהו המצב או שקיימים מקומות נוספים שבהם נמצא הגזע החדש. זוהי שאלה חשובה וניתן לענות עליה רק אם נעשה סקר יסודי ונרחב בעזרתם של המגדלים והמדריכים. אכן, הגילוי של הגזע החדש התאפשר הודות לשיתוף הפעולה ההדוק עם המדריכים.לפיכך, אנו פונים אליכם בבקשה, שתעשו מאמץ לאיתור צמחי עגבניות חולים במחלת נבילה ותשלחו אלינו דוגמאות לבדיקה, כפי שיפורט להלן. כמו-כן, אנו מודאגים במיוחד מהסכנה של הופעת גזע 3 של פוזריום, חלילה.

אם תגלו צמחי עגבנייה עם סימני נבילה ו/או השחמה בצינורות העצה, הנכם מתבקשים לשלוח אלינו את הדוגמאות לפי הפירוט להלן:

       1.         יש לעקור את הצמח ולבחון את שורשיו. אם מבחינים בעפצים של נמטודות או בשינויים אחרים, יש לציין זאת במכתב הלוואי.

       2.         אין צורך לשלוח את כל הצמח אלינו אלא רק חלק מהשורשים, בנוסף לחלק התחתון של הגבעול (כ-5 ס"מ). יש לשלוח 5-3 דוגמאות מכל שדה.

       3.         יש לציין במכתב הלוואי את שם השולח, מס' טלפון, שם המקום שממנו נלקחה דוגמת הצמחים, הזן, תיאור הסימפטום, עוצמת הפגיעה בשדה וכן כל פרט רלבנטי נוסף.

       4.         יש לשים את הצמחים בשקית כפולה ולשלוח אותה אלינו. הנכם מתבקשים להודיע מראש טלפונית (9489217 – 08) על משלוח הדוגמאות, כדי שניערך בהתאם.

הננו ממליצים להמנע מגידול עגבניות בחלקות בהן גידלו בעבר תפוחי-אדמה או חצילים, ובמיוחד לא בחלקות בהן נצפתה דוררת בגידול כלשהו.

הכתובת למשלוח: יעקב קטן, המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות, 76100.

תודה על שיתוף הפעולה!

יעקב קטן

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות