אנחת רווחה נשמעה, ואבן כבדה נגולה מעל לבם של החקלאים והעובדים במשרד החקלאות, כאשר נודע ששלום שמחון ממשיך כשר החקלאות. אין עוררין שלא נמצא בכל הכנסת יותר מתאים משלום להיות שר החקלאות, והוא הרוויח את זה ביושר.

לאחר שהמשרד הזה עבר טלטלה לא קטנה בתקופתו של השר הקודם מול החקלאים ועובדי המשרד, לוותה הקדנציה האחרונה בהישגים בולטים, כגון: הגדלת תקציב ההשקעות, החזרת הסמכויות למגדלים במועצה, תשלום פיצוי על הקיצוץ במים, שמירה על מכסת העובדים. השינוי ניכר גם בענפים חקלאיים אחרים, וברור כי לכל החקלאים יש כתובת, טיפול נאות ואוזן קשבת. גם עובדי משרד החקלאות, על כל שלוחותיו, יוכלו להתרכז בחלק המקצועי ולתת שירות טוב לחקלאים בכל האגפים, ואכן עבודה רבה עוד צפויה בארבע השנים הבאות לשר ולצוותו במשבר הנוכחי.

בין הנושאים העיקריים שעומדים על הפרק:

       1.         המחנק באשראי והלוואות בערבות מדינה;

       2.         התפלת מים;

       3.         פיצוי עוטף עזה;

       4.         הסרת האיום על מע"מ בירקות;

       5.         שוק סיטוני חדש במסובין;

       6.         השקעות – הגדלה והכוונה לאן?;

       7.         ביטול מס מעסיקים בשיעור 10%;

       8.         שמירה על מכסת העובדים;

       9.         השלמת תקנות מועצת הצמחים;

     10.       הסדרת חובות ענף הפרחים לענף הירקות;

     11.       הפרטת אגרקסקו תוך שמירה על היצואנים;

     12.       הסדרת מעבר תוצרת ירקות לעזה;

     13.       השלמת התקציב להדרכה פרטית בשה"מ;

     14.       הסדרת נושא הרישוי ליצוא;

ועוד.

לסיכום, מגדלי הירקות יעמדו לרשות השר בהשגת המטרות הללו, שהן בסופו של דבר גם לטובת המדינה, כי האינטרסים זהים.

עלה והצלח, מוקירים ומעריכים.

מאיר יפרח