ער אציל (עלי דפנה)

ער אציל (עלי דפנה)

עירית

עירית

סלק אדום

סלק אדום

סליקורניה

סליקורניה

סייגית (צ'רביל)

סייגית (צ'רביל)

סטיביה

סטיביה 

נענה (מנתה)

נענע (מנתה)

מרווה משולשת

מרווה משולשת

מליסה רפואית

מליסה רפואית

לענה שיחנית (שיבה)

לענה שיחנית (שיבה)