ארטישוק ענק

ארטישוק ענק - מעז יצא מתוק צילום: בני גמליאל מדריכי משרד החקלאות ומו"פ לכיש שוקדים זה חמש שנים על גידול ארטישוק בשיטות אגרוטכניות שונות, במסגרת עבודה הבוחנת היבטים אגרוטכניים הקשורים לגידול ארטישוק בבית רשת, כדי לתת מענה למגזר הדתי, הדורש הכשר מיוחד לירק - "ירק ללא חרקים". נמצאו ממצאים מעניינים. בגידול בבית רשת נמצאו מספר [...]