לחצו כאן להסכם אפונה לתעשייה – 2021-2023

לפניכם הסכם >>

הסכם תירס מתוק לתעשייה עונה 2020-21-22

לפניכם הסכם >>

הסכם אפונה לתעשייה 2023-2020

לפניכם הסכם בין המפעל למגדלים