About raz

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far raz has created 2 blog entries.

גלריה לדוגמה

חשיבותה של התאחדות חקלאי ישראל

בימים אלה נעשים ניסיונות לפרק התארגנויות של חקלאים, כמו באיחוד מועצות למיניהן, מתוך כוונה, כביכול טובה, לצמצם עלויות לחקלאים, או לגבות כספים באמצעות העלאת מחיר המים במקום מהתוצרת. אין לשכוח, הכספים תמיד יוצאים מאותו כיס של החקלאי, ומרוב התייעלות ייתכן שאף יצטרך לשלם יותר. לכן, יש כיום חשיבות לגוף חקלאי מייצג חזק, כהתאחדות חקלאי ישראל, [...]