קול קורא להגשת המלצות לתלמידי תואר שני או שלישי

מקרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

ארגון מגדלי ירקות שם לו למטרה להוקיר את זכרם של יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי  ארזי ז"ל, שלושה מעמודי התווך של ענף הירקות בישראל, באמצעות עידוד המחקר היישומי בגידולי הירקות בישראל.

למטרה זו מקצה הארגון  בשנת 2023 סכום שנתי של 25,000 ש"ח, לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים לתואר שני או שלישי, העוסקים בתחום המחקר היישומי בגידולי הירקות, הן במבנים מוגנים והן בשדה הפתוח (כולל ירקות לתעשייה).

מועמדים למלגה יגישו את המסמכים הבאים:

  1. מכתב פנייה הכולל: שם התלמיד, מס' תעודת הזהות, כתובת, מספר טלפון, שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת הגמר/דוקטורט, שם המנחה ותכנית עבודת גמר/דוקטורט מאושרת על-ידי המוסד האקדמי;
  2. קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים ותקציר נושא עבודת הגמר/דוקטורט;
  3. גיליון ציונים עדכני לתואר ראשון ושני (אם קיים);
  4. המלצות המנחים.

זכאי להגיש בקשה כל מי שלא קיבל מלגה בעבר מקרן זו.

חלוקת המלגות לזוכים תתקיים במסגרת מועצת ארגון מגדלי ירקות, בתחילת חודש ספטמבר.

בטקס חלוקת המלגות יינתנו לכל זוכה 2 דקות להציג את עצמו ואת עיקרי עבודתו.

זוכים שלא יהיו נוכחים בטקס, בלא תיאום מראש עם המארגנים, תישלל זכאותם לקבלת המלגה.

הזוכים במלגה יידרשו להעביר לארגון את תקצירי המחקרים שבוצעו, לצורך פרסומם בביטאון הארגון.

הצעות מפורטות של ההמלצות לקבלת המלגות יש להגיש עד ליום 20.7.23 אל: ארגון מגדלי ירקות, פקס: 03-5403200, דוא"ל: pirhia@vegetable.co.il