יום פתוח למבחן זני תפוח אדמה

כתב: אלי אהרון

כמדי שנה, גם השנה, התקיים יום פתוח בקיבוץ סעד, שבמסגרתו הוצגו כל זני תפוחי האדמה המיוצרים בארץ והמיובאים מחו"ל.

מטרת המפגש, שבו השתתפו כל הגורמים הרלוונטיים מהארץ ומחו"ל , הייתה להציג את תוצאות מבחני הזנים, בהתאם למועדי הזריעה וסוגי הקרקע באזורים השונים. נתונים חשובים אלו מסייעים בידי המגדלים לקבל החלטות נכונות ומקצועיות בנוגע לבחירת הזנים המתאימים לעונות, למועדי הזריעה ולסוגי הקרקע השונים. בסופו של דבר מוצגים נתוני הזנים המצטיינים ביותר, מבחינת היבולים ואיכות הפירות, בגידולים האורגניים והקונבנציונליים.

במסגרת שלב ההרצאות הציג אשר גולן, אחראי הניסויים, מקיבוץ סעד את תוצאות מבחני הזנים בעונות הגידול, תוך סקירה אקלימית של העונות השונות, כולל נתוני טמפרטורה וכמויות המשקעים, שכמובן יש להם השפעה על הגידול עצמו.

יש לציין כי לא מעט אנשים עסקו במהלך השנה בגידול ובמעקב אחר הנתונים שהוצגו במסגרת היום הפתוח. כמו-כן, יש להוסיף כי השנה הייתה התמקדות בזני שוק מקומי ובזנים בעלי אוריינטציה ליצוא, לשוק הגורמה ולתעשייה.

היום הפתוח הוקדש הפעם לזכרו של אברהם (לבקו) לביא ז"ל, שהיה מעמודי התווך של הענף  ושהלך לעולמו בחודש יוני השנה. דברים לזכרו הושמעו על-ידי אלי ארג'ואן, מגדל דגול שפעל בצמוד אליו. כמובן שבכנס השתתפו גם בני משפחתו של לבקו. יהי זכרו ברוך.

אורן ברנע, האחראי והמרכז של הענף בארגון מגדלי הירקות, סקר את הענף כולו בנושאים הבאים:

  • תפוקות חקלאיות, בדגש על ענף הירקות;
  • יבוא הזרעים ממדינות שונות ואופן הבקרה המתבצעת לגביהם במסגרת ה"סיור הירוק";
  • יצוא תפוחי האדמה לרוסיה;
  • מחירי הירקות;
  • מאזן הידרולוגי המציין את ההתאדות וכמות הגשם שקטנה;
  • פיצויי מס רכוש למבצע "עלות השחר";
  • הרפורמה בחקלאות ועמדת ארגון מגדלי הירקות ביחס אליה.

יבוא הזרעים של תפוחי אדמה הינו מהולנד (67%), מצרפת (14%), מסקוטלנד (10%), מגרמניה (8%) ומדנמרק (1%). בסך-הכול: כ-51,272 טונות.

אורן  מסכם ואומר כי כמויות הזרעים היו אשתקד יותר סבירות, ועדיין היו עודפים לשוק. כמו-כן ציין כי צפוי גידול בעלות הזרעים, בעיקר במרכיב ההובלה.

המלחמה באירופה, הוסיף אורן, מכניסה מתחים נוספים וחוסר יציבות, שמחזקים את חשיבות ביטחון המזון בעולם כולו וגם בישראל.