למגדלי הירקות ומשפחותיהם, לכל החקלאים והעוסקים בחקלאות ולכל בית ישראל, חג פסח שמח ואביב בלב!