אורן ברנע 

 

שנה טובה עוברת על הענף שלנו. הבצורת באירופה יצרה מחסור, והיבשת שואבת כל תפוד פנוי. גם השוק המקומי שלנו יצא מכך נשכר. האם נשכיל לשכפל או להאריך את הברכה? זה תלוי במספר משתנים, וכן – גם בנו.

 

כללית

משלחת רכש הזרעים, שנחתה בספטמבר 2018 באירופה, נקלעה לשוק סוער ומבולבל. חברות הזרעים, שהיו רגילות לתת ללקוחות את כל מבוקשם, נקלעו למחסור בזנים רבים. המחסור היה לא רק בזרעים אלא גם בשוק הטרי ובתעשייה. אם בעבר היה המחיר לזרעים הגבוה ביותר, המחסור בתעשייה גרם למפעלים לחפש גם בשדות של זרעים ובמחיר שלחקלאי (עם חוזה חתום לגידול זרעים) היה לעיתים קשה לסרב לו. חברות הזרעים נאלצו "לשמור" על התוצרת, ובין השאר עשו זאת דרך העלאת מחירים שלא ראינו כמוה שנים רבות, בעיקר בזנים הפתוחים.

אירוע זה היה הסנונית הראשונה שבישרה על עונה מיוחדת, שעבדה לכל אורכה לטובתנו. ככל שעבר הזמן התבררו הנתונים: חמש המדינות הגדולות בתפוחי אדמה באירופה, שייצרו בשנת 2018 כמות של 29.6 מיליון טונות, ייצרו ב-2019 כמות של 24.3 מיליון טונות – מחסור של 5.3 מיליוני טונות, 17.8%.

המידע שזרם לישראל אילץ את כולנו לחשב מסלול מחדש. לאחר כמה שנים לא טובות, הבנו בתקופה של הזמנת הזרעים שכפי הנראה יש לנו סוף סוף שנה עם פוטנציאל. הזמנות הזרעים לזני השוק המקומי ירדו מעט, וההזמנות לזני יצוא עלו משמעותית. בדיעבד המגדלים התנהלו נכון ובאחריות: הגידול ליצוא נמכר כולו ובמחירים טובים, ובשוק המקומי, למרות היבולים הטובים, ולעיתים טובים מאד, לא היו עודפים.

התחרות בין התחנות על השווקים היא חלק טבעי בחיי המסחר. אך לנו ניתנה האפשרות לחשוב ביחד בשולחן אחד ולטפל בשיפור הרווחיות שלנו באופן מתואם. לאחר כמה שנים קשות יש לנו אפשרות להרוויח. עלינו להתנהל נכון ולמלא את הבור שנפער בשנים האחרונות במעט ברכה.  נקווה שנשכיל לעשות זאת. 

 

פעילות השולחן

ביולי-אוגוסט 2018, לפני שנה, סיכמנו לעצמנו 3 שנים לא טובות (במרבית הזמן). קיבלנו החלטה לווסת את כמות הזרעים ב-15%, מתוך זה 10% לפחות מזני שוק מקומי. כך קיווינו לא להיקלע שוב לעודפים, שחוזרים ופוגעים בנו. השקענו במהלך זה מאמץ רב, וההיענות למהלך מהמגדלים הייתה טובה. 

השמועות, שהגיעו מאירופה חודשיים לאחר מכן, הפכו את ההחלטה לבעייתית מכמה סיבות: ראשית – לא הייתה הצדקה להקטין את זני היצוא; שנית – נוצר מחסור בזני שוק מקומי בגלל קשיי הספקה. באופן מושכל שמנו את ההחלטה מאחורינו, תוך מעקב שהזמנת הזרעים שמתרחשת בפועל תואמת למגמה אליה שאפנו. בסיכומו של דבר ירדנו בזני שוק מקומי ב-13.5% (יותר מהתוכנית המקורית) ועלינו בזני יצוא ב-20%. כפי שכתבתי קודם לכן, החלטות המגדלים היו אחראיות ביחס לרישא ונכונות ביחס לסיפא.

פרסום: בינואר קיבלנו החלטה עקרונית להיכנס לפרסום בשוק המקומי. סקר צרכנים, שנעשה במימון מועצת הצמחים, מיקד אותנו באופן ברור על מה יש לתת דגש בפרסום. חברת הפרסום חברון-זלצמן הציגה את תכנית הקמפיין, ומינינו צוות מקצועי מצומצם שילווה את התהליך עם המועצה. תחושת המחסור בשוק גרמה לחלק מהתחנות לעשות חושבים בעניין ולדחות זמנית את הביצוע. בהמשך נצטרך לקבל החלטות, האם אנו מקבלים כגזירת גורל את הירידה הרב-שנתית בצריכת תפוחי אדמה לנפש בישראל או שאנו אקטיביים ופועלים לשינוי המגמה.

מלאים: כהרגלנו, אנו מנהלים מעקב שוטף אחר רמת המלאים, תוך שאנו מתבססים על דיווחי המגדלים ועל ניתוחים מכיוונים נוספים. כל הניתוחים מראים שמצפה לנו קיץ – סתיו טוב. 

 

רמת העפר המותרת ביצוא תפוחי אדמה לאירופה

הבעיה המרכזית העומדת לפתחנו בימים אלו היא סוגיית הרגולציה האירופית בעניין העפר.

האיחוד האירופי קיבל החלטה להוריד את רמת העפר המותרת ביצוא ל-1%. עד היום ישראל נהנתה מהחרגה המאפשרת לייצא עם 3% עפר, והשינוי ה"קטן" הזה מאד משמעותי. רמת העפר החדשה תמנע אסיף שדה ישירות לצוברים, יצוא מאדמות שאינן חוליות עלול להיות בעייתי עד בלתי אפשרי, וזנים בעלי קליפה רגישה, ויש לא מעט כאלה, יצטרכו לצאת מהמשחק.

ההשגות שהגשנו לאיחוד האירופי, עם פרסום הטיוטה על-ידי ארגון מגדלי ירקות, על-ידי השירותים להגנת הצומח וכן על-ידי מספר לקוחות וספקי זרעים שלנו באירופה, לא הועילו, וההחלטה התקבלה ותצא לפועל בספטמבר 2019.

בסוף חודש יולי 2019 התכנסו בבריסל הנציב האירופי וקבוצה מקצועית, שליוותה אותו לדיון שביקש משרד החקלאות בנושא העפר. מטעמנו היו בדיון: שגרירנו בבריסל, נציגת משרד הכלכלה, שבהעדר נציג משרד החקלאות היא מייצגת אותנו, וכן ידידנו עבד גרה, מנהל השירותים להגנת הצומח, שנסע במיוחד לפגישה זו וכיסה את הפן המקצועי. בנוסף, הובא לפגישה מכתב מפורט של שר החקלאות ומכתבים של חברות זרעים ושל קניינים אירופיים. חלק מהחברות האירופיות העדיפו מסיבות שונות לא לכתוב, אלא להעביר את ההסתייגות שלהם דרך נציגים שלהם במערכת האיחוד האירופי.

נציגינו הציגו את העניין בהרחבה, ובין השאר הדגישו שישראל היא חלק משרשרת שמתחילה בזרעים מאירופה, ממשיכה בגידול בישראל ומסתיימת ברשתות באירופה בתקופה בה אין תפוחי אדמה מקומיים. הובהר שהתקנה פוגעת קשות ביכולת לקיים את ענף היצוא. כמו-כן הוזכר שישראל נקייה מרשימת מחלות ההסגר האירופיות (מכתב מפורט בעניין נשלח ממני בנפרד) ושיצוא תפוחי אדמה מישראל מעולם לא גרם לכניסת מחלות, שכן ישראל משתבחת בפיקוח הקפדני של הגנת הצומח המקומית.

הנציב הכיר במקצוענות הגבוהה של ישראל, הבהיר שברור לו שאין קשר בין עפר המגיע מישראל לבין סיכון במחלות, אך למרות זאת לא פשוט באיחוד האירופי לנהוג ביד שונה כלפי מדינות שונות, כפי שאנו מבקשים. 

בשלב זה ביקשו נציגינו תקופת הסתגלות לשינוי וכן פתרון לשימוש הנדרש בכבול.

הנציב ביקש לקבל חומר על הכבול ולאחר מכן יקיים התייעצות פנימית.

הפגישה הייתה ברוח טובה ונציגינו התרשמו שיש סיכוי שהאיחוד האירופי ילך במשהו לקראתנו.

בהובלת עבד גרה והשירותים להגנת הצומח ואגף סחר חוץ במשרד החקלאות אנו ממשיכים בטיפול אינטנסיבי בעניין ומקווים לטוב.

בנוסף, התחלנו להפעיל צוות טכני, שאמור לנסות ולאתר פתרונות טכנולוגיים להורדת כמות העפר. בכוונת משרד החקלאות להשתתף במימון הניסיונות שיידרשו. 

גם אם נקבל דחייה מהאיחוד האירופי, הגזירה בדרך, וחובה עלינו להיערך נכון ומהר.

 

הסיור הירוק 

הפקחים שלנו השלימו את הסיור הירוק בשדות הולנד, גרמניה, צרפת וסקוטלנד. בהמשך, לאחר האסיף ולפני המשלוח לישראל, נבצע בנמלי המוצא בדיקה שנייה של הזרעים כשהם יבשים. בסיור הירוק אנו מתמקדים במחלות שלא ניתן לראותן בשלב הפקעות היבשות, ויש לו חשיבות רבה. בנוסף, אנו מתרשמים בסיור בפעם הראשונה איזו עונה מחכה לנו, מבחינת הזרעים בפרט ומבחינת השוק האירופי בכלל.

הזריעה באירופה הייתה ב-2019 בתנאים אופטימאליים, שטחים רחבים מהרגיל נזרעו וגשם טוב ירד בחודש שלאחר הזריעה. בחודשי הגידול האחרונים חזרה על עצמה (חלקית) הבצורת של אשתקד, אך ברמה נמוכה בהרבה. בחלק מהמקומות הגיע לבסוף הגשם, ובחלק אחר נערכו המגדלים להשקיה והשקו מספר פעמים. בסקוטלנד מדובר בשנה גשומה רגילה, ובקרקע יש רטיבות טובה וזרעים איכותיים.

בשורה התחתונה: לא צופים מחסור בזרעים או בעיות איכות חריגות. לגבי השוק עצמו, קשה עדיין להכריע. מצד אחד נזרעו שטחים גדולים ומצד שני היובש וגלי החום פגעו ביבול. קשה לנבא בשלב זה את התוצאה הסופית, נמתין לזרימת המידע.

 

מט"ח

שערי המט"ח לצערנו במגמת ירידה. המטבעות החשובים לנו למסחר, אירו וליש"ט, ירדו בסביבות 10% בשנה החולפת. ההחלטות על גידול המיועד ליצוא בעונה הבאה אינן פשוטות. הנגיד הנוכחי נותן לשוק להתנהל בעצמו וממעט להתערב, ואנחנו ויצואנים מתחומים אחרים נמצאים בבעיה. לקראת העונה נקווה לשינוי המגמה.

 

מפגש ותצוגת זנים

ביום שלישי, 27.8.2019, נקיים את תערוכת הזנים המסורתית והפעם בקיבוץ סעד. תודה לקיבוץ ארז ולאנשיו, שנתנו בית וארגנו את המפגש במשך שנים רבות, ובראש ובראשונה למי שיזם את המפגשים, דחף וארגן, חברנו יוסי ארזי ז"ל.

בתצוגה יוצגו הזנים השונים, שמספרם עולה בשנים האחרונות, ויש מה לראות. בנוסף נציג במקביל, באולם צמוד, מספר מיזמים (סטארטאפים) שקשורים לענף תפוחי האדמה. בהמשך נציג כרגיל סיכום של הניסיונות, סקירה על הענף והרצאת אורח.