16.7.17

לכבוד
שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כבוד השר,

 

הנדון: המחירים בשפל וקולך לא נשמע

חקלאי ישראל עוברים תקופה קשה בגלי החום הפוקדים את הארץ זה מספר שבועות, והקיץ עוד בראשיתו. ירקות ופירות נשפכים לשוק במחירים ירודים שהם מתחת להוצאות הייצור, וראה זה פלא, משרד החקלאות ומנכ"לו לא נזעקים לסייע ולהזעיק את האוצר לעזרה. אין פנייה לארגונים להיוועצות, אין דיבור עם החקלאים על מצב בלתי סביר זה, הנמשך תקופה ארוכה. השווקים מלאים מכל טוב ובזול, האם שמענו שמישהו זועק על מצוקתנו? האם פניתם וביקשתם מהאוצר סיוע, למשל באמצעות הוזלת מחירי המים ל-1.54 ש"ח לקוב עקב צריכת יתר של מים בגלל עומסי החום? האם מישהו חשב מה קורה לחקלאים, שמשלמים עבור מים, עובדים, חומרים נגד מחלות ומזיקים, הובלה, בלי שיוכלו לכסות את הוצאותיהם?

סכנת פשיטות רגל מרחפת על חקלאים רבים. אנחנו ציבור חזק ומסור, אבל יש גבול. כל מפעל חייהם של רבים מהחקלאים עלול לרדת לטמיון, ועל מה הם נענשים? על רצונם להמשיך לעבד את אדמות הארץ ולספק תוצרת איכותית כל השנה לתושביה?

המשרד והעומדים בראשו לא נזעקים, אבל אילו היה הפוך והמחירים היו גבוהים, מיד דרמה: עידוד לסיטונאים ולרשתות, הורדת מכסים, יבוא מטורקיה ומכל יעד שהוא, צעדים שמוכחים כבלתי מוצלחים בעליל אבל פוגעים ישירות בחקלאים. החקלאים לא ישרדו, אבל החלום של כבוד השר ומנכ"לו יתגשם, תוך הפעלת מכונה משומנת של יבוא והורדת מכסים בשמחה ובששון.

אז אנא, שר החקלאות ומנכ"לו, גלו לפחות חמלה כלפי החקלאים ומצאו פתרון של תמיכה בחקלאים בחודשים אלה. תקציב ההשקעות ריק, תקציבי העוטף נעלמו, שוק סיטוני לא מיועד לקום, אז אנא ממך, קום ועשה מעשה, לך בבקשה לאוצר, כי אוזנו אולי קשובה לתקצב את הגירעונות של החקלאים בחודשים הלוהטים, וגייס לפחות את סכום המכס שהורדתם לסיטונאים לטובת החקלאים.

אנו מקווים  שאחרי התקופה החמה, כאשר המחירים יעלו מעבר להוצאות הייצור והכמויות בשוק מעט יפחתו, ימצאו החקלאים כוח להמשיך, כי מספרם הולך ופוחת.

במשרד יודעים להגיד שמה שאני אומר לא נכון, תוכיחו שזה אחרת. החקלאים יבואו בחשבון עם המתעמרים בהם, וימים יגידו מי לצערי צדק.

 

 

בכבוד רב                                                                                                                                                                                  מאיר יפרח,

מזכיר ארגון מגדלי ירקות