מצדיעים לחקלאים ולמו"פ בערבה

מסורת נפלאה היא להגיע מדי שנה לאירועי המו"פ בערבה, אזור מבודד, שהרוב עוברים דרכו כדי להינפש באילת ואינם מודעים לעשייה המופלאה בחקלאות באזור זה, על תנאיו המיוחדים בכלל ובמו"פ האזורי בפרט. בעיקר חקלאות, אך גם תיירות ותעשייה זעירה.

מדימונה ועד אילת כ-2,500 תושבים, שאם הם לא יהיו שם, אחרים יהיו שם. זהו רצף התיישבות חיוני, ולכן צריך לסייע לאזור בכל הדרכים האפשריות, כדי שיוכלו להתקיים בכבוד במקום מרוחק זה ולהשאיר את הבנים כממשיכים.

החקלאות בערבה עברה שנים קשות במשבר הפלפל, כאשר תוצאות השיווק לא הניבו רווח מספיק והחזר להוצאות הגידול. לכן, עם סיוע ממשלתי בהשקעות ובהסבה לגידולים אחרים, ובפרט לתמרים, האזור מתאושש. ברור שצריך להמשיך ולחפש גם אפיקים אחרים, והחקלאים בסופו של דבר יודעים הכי טוב מה לעשות כדי להתפרנס בכבוד.

גאוותנו על המו"פ באזור, שמהווה מקום מפגש לחקלאים ונותן פתרונות יישומים לפיתוח הערבה ולכלל המחקר וההדרכה בחקלאות בכלל. חשוב להמשיך ולתמוך במפעל מדהים זה, שלו יתרונות ייחודיים ביצוא ובשוק המקומי.

תקוותנו שהוזלת המים וביטול מס מעסיקים יסייעו ויחזקו את החקלאים ואת החקלאות בחבל ארץ זה, ששמעו יצא לכל העולם.

הצלחתם היא סמן ימני להצלחת החקלאות כולה.

מאיר יפרח