מפגש מגדלים בנושא גידול קנאביס רפואי

 

אלי אהרון

 

בתאריך 12.1.17 התקיים במשרד החקלאות מפגש חקלאים בנושא: גידול קנאביס רפואי.

המפגש החל בדברי פתיחה של חנן בזק, מנהל שה"מ, שבירך את המשתתפים על הגעתם למפגש, ה"סקסי" כדבריו, וסקר את  הנושאים שיועלו במסגרת הכנס. כל זאת בעקבות החלטת הממשלה מיום 26.6.16 בנוגע למתווה חדש להסדרה בנושא הקנאביס ומוצריו.

אחריו הציג יובל לנדשפט, ראש היחידה לקנאביס במשרד הבריאות, את ה"מדיקליזציה" (ההיבט הרפואי) של הקנאביס הרפואי.

להלן הנקודות בהן נגע יובל:

 • צמח הקנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" ועל כן הינו כפוף לאמצעי פיקוח ספציפיים, בנוסף לאמצעים הכלליים שחלים על סמים מסוכנים.
 • בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת החלו להגיע למשרד הבריאות בקשות לאישור השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. משרד הבריאות דן בכל בקשה לגופה ואישר את השימוש בה. עם השנים הלך וגדל היקף המטופלים ברישיון באורח משמעותי, שהצריך הסדרה של הגידול, הייצור והשימוש, ואכן כך נעשה.

המתווה מבוסס על שלושה מסדים:

 • הלימה לדין הקיים – המבוסס על האמנה הבינ"ל;
 • שוק חופשי בר-תחרות על איכות ומחיר (ללא מכסות);
 • "שרשרת ערך" – המקבילה לזו של משק התרופות, קרי: גידול תפרחות – מפעל מוצרי קנאביס – בית מסחר למוצרי קנאביס – בית מרקחת.

שרשרת הספקת הקנאביס על-פי המתווה החדש הינו:

גידול במשק החקלאי – ייצור מוצרי קנאביס גנריים על-ידי מפעלים מורשים – אחסון והפצה על-ידי בית מסחר לקנאביס – ניפוק הקנאביס למטופלים בבתי מרקחת או באמצעות משלוח לבית המטופל.

יש לציין כי עד להסדרה ביצע המגדל בעצמו את כל הפעולות הנ"ל.

יובל ציין את העובדה כי כל החומר, כולל הסבר בנוגע לאופן הגשת הבקשות, מופיע באתר משרד הבריאות – היחידה לקנאביס רפואי.

 

יש לציין כי חקלאים רבים מתעניינים בגידול הקנאביס, ולצורך כך עלתה לדוכן ברכה גל, מנהלת תחום שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות, וציננה את האווירה.

ברכה הציגה נתונים הנוגעים לכדאיות הכלכלית של גידול הקנאביס, אותם אספה ממגדלים קיימים.

התחשיב יופיע בקרוב באתר שה"מ במשרד החקלאות, תחת "מידע מקצועי".

קודם הצגת התחשיב, ברכה ממליצה כי טרם קבלת ההחלטה לגדל, כדאי:

 • שקבלת ההחלטה תתבסס על מידע רב ככל האפשר.
 • עדיף לייצר מספר תרחישים ולבחור ביניהם.
 • ניתוח חוזקות וחולשות: גיל, יכולת גיוס הון, קושי לאמץ שינויים, יכולת ניהול ונגישות לידע.
 • בטווח הארוך, אם המחיר אינו מכסה את כל ההוצאות, אין להתחיל בתהליך הייצור.

על-פי התחשיבים, המוצגים בטבלאות, מתברר כי ההוצאה השנתית הכוללת מגיעה לכדי 6.5-6.0 מיליוני ₪ וכי על-פי ניתוח הרגישות הפיננסית, חקלאי יתחיל לראות רווח רק בשנה השישית לגידול.

כמובן שתחשיב זה מצנן את האווירה הכללית, ועדיין הנתונים בנוגע למחיר המכירה לא ידועים, כי הדבר תלוי בכמות התוצרת ובהיקף התחרות, כי על-פי ההסדרה, אין לגידול מכסות ייצור, וכל מי שעומד בתנאים יוכל לגדל באופן חופשי.

 

החוקר שבתאי כהן מסר מעט פרטים על צמח הקנאביס.

הקנאביס הינו מצמחי הרפואה העתיקים ביותר, שנמצא בשימוש בסין ובמצרים העתיקה לפני אלפי שנים.

צמחי הקנאביס מאופיינים ביכולת שרידות גבוהה בתנאי עקות אביוטיות וביכולת פוטוסינתטית גבוהה בתנאי חום ולחות.

רמת הקרינה הנדרשת הינה כ-600-400 W/M2. כדי לסבר את האוזן, רמת הקרינה בישראל בימי שיא הינה למעלה מ-1,100 W/M2.

השלבים בתהליך הייצור הם:

 • שלב צמחי האם, הפקת ייחורים לריבוי והשרשתם (3 שבועות);
 • ביסוס השלב הווגטטיבי הקובע את גודל הצמח (6-5 שבועות);
 • שלב הפריחה / הבשלה;
 • קטיף;
 • טיפול בפרחים הקטופים, הסרת עלים משניים, ייבוש;
 • אחסון.

תנאי הגידול:

 • נפחי מצע מקובלים – בין 5 ל-50 ליטר לעציץ;
 • מים ברמת מוליכות חשמלית 1.5-1.0 EC;
 • 75-60 אחוזי לחות;
 • טמפרטורה רצויה – בין 18 ל-27 מ"צ.

הציוד הבסיסי הנדרש:

 • חממה עם אוורור גג, גובה מרזב 4.5 מ' מצוידת בווילונות ומנועים מבוקרים;
 • צינון – מזרון לח או ערפול בלחץ גבוה;
 • חימום – תנור חימום 150 אלף קילו קלוריות לדונם;
 • לחות – יבשן לחיסכון באנרגיה ולהפחתת הלחות;
 • תאורה פוטו פריודית;
 • מסך קיצור יום (החשכה);
 • מסך תרמי (אטום) לחיסכון באנרגיית חימום;
 • מסך הצללה 40% על בסיס סיבי אלומיניום;
 • חיפוי קרקע חצץ או פלריג;
 • מערכות השקיה ובקרת אקלים.

 

לסיום: המימון מבוסס על הלוואות (שניתן לקבלן גם בערבות מדינה).

המעוניינים לקבל פרטים יפנו לח"מ.