יצוא החורף של תפוחי-האדמה, שנפתח בחודש דצמבר, צפוי להיות מוצלח ולהניב הכנסות גבוהות למגדלים, כך מעריך השי רובין, מנכ"ל מפעלי חבל מעון בנגב המערבי, מגדלי ויצואני תפוחי-האדמה הגדולים בישראל. הנחה זו נובעת מעלייה של כ-20% במחירי תפוחי-האדמה במדינות אירופה – שוק היעד הגדול והמרכזי של תפוחי-האדמה הישראליים.

 

היקף היצוא הישראלי הכולל של תפוחי-האדמה בשנת 2007 צפוי להגיע ליותר מ-300 אלף טונות – שיא של כל הזמנים. זהו גידול של 20% לעומת היצוא של שנת 2006, שהיה הגדול ביותר עד כה והגיע ל-255 אלף טונות.

 

בחודשי הקיץ סבלה אירופה מכמות גשמים בלתי מספקת ובלתי סדירה, שפגעה בכמות של יבולי תפוחי-האדמה ובאיכותם. להבדיל מהחקלאים בישראל, שמתבססים על השקיה, גידול תפוחי-האדמה באירופה נתון רובו ככולו לחסדי שמים ומוגבל למחזור גידול אחד בקיץ, מאחר שבחורף קופאת האדמה ברוב היבשת. לכן, עצירת הגשמים בקיץ גרמה לנזק כבד ליבולים באירופה, שצפוי להביא לעלייה נוספת במחירים בחודשים הקרובים.

 

השי רובין מסר, שתושבי אירופה, ובמיוחד מזרח אירופה ורוסיה, הם צרכני תפוחי-האדמה הגדולים בעולם. הצריכה לנפש באירופה מגיעה ל-120-80 ק"ג לנפש בשנה – פי 3-2 מאשר בישראל. בעקבות המחסור בתפוחי-אדמה, נערכו קיבוצי חבל מעון ויגדילו את הזריעה החדשה לקראת האביב ב-15%, כדי לענות על חלק מהביקוש הגדול.