מחקר יפני חדש התפרסם בעיתון של האגודה האמריקנית לכימיה, Agricultural and Food Chemistry. החוקרים השוו שום טרי לשום משומר במים, באלכוהול ובשמן צמחי ומדדו בעיקר את המרכיב הפעיל בשום, אליצין. החוקרים בדקו כיצד משפיעים סוגי שימור שונים על רמות האליצין בשום. נמצא כי שום כתוש טרי יציב יותר ושומר על רמות אליצין גבוהות לעומת השום המשומר. שום המאוחסן במים בטמפרטורת החדר נמצא יעיל יותר משום משומר בשמן צמחי, כאשר רמות האליצין ירדו בכ-50% לאחר שישה ימים במים. שיטת השימור בשמן צמחי "גזלה" מהשום את האליצין תוך מספר שעות בלבד. יתרונותיו של השום הצטמצמו כאשר רמות האליצין ירדו, אם כי החוקרים מאמינים כי גם לאחר שהאליצין מתפרק, המרכיבים הללו עדיין יכולים להביא תועלת למשתמש.