לכבוד תחילת עונת איסוף השום 2010-2009, ביצעה חברת "דורות" מחקר, שמתוצאותיו עולה כי הישראלים מדורגים במקום השני בעולם בצריכת שום יחסית לאוכלוסייה.

מן המחקר מסתבר כי:

·        90% מהישראלים אוכלים שום, ורק הסינים מקדימים אותנו בצריכה.

·        6,500 טונות שום נצרכו בישראל ב-2008.

·        מחזור ענף השום בישראל מגיע ל-230 מיליון ש"ח בשנה.