אודות הפלפל

רווחיות נאה בענף הפלפל הביאה בשנים האחרונות לכניסת מגדלים נוספים ולהרחבה בהיקף הגידול הקיים אצל מגדלים ותיקים, בעיקר בערבה, בבשור ובבקעת הירדן.
בערבה ובבקעת הירדן הורחב הגידול בעונת החורף, ואילו בבשור ההרחבה היא בעיקר בעונת הקיץ.

באזורים שונים חלה הרחבה בגידול פלפל בעונת הקיץ בשדה הפתוח ובבתי רשת שונים. בטבלה הבאה ניתן לראות את היקפי הגידול בטכנולוגיות שונות ואת עיתוי השתילה והשיווק.

שיטות גידול שתילה שטח בדונמים יבולטון כללי ייצור
שטח פתוח אפריל-יולי 4,000 24,000 יולי-דצמבר
תחת רשת יולי-ספטמבר 5,000 35,000 נובמבר-אפריל
בתי צמיחה ומנהרות אוגוסט-אוקטובר 4,000 28,000 דצמבר-מאי
בתי צמיחה מחוממים אוגוסט-ספטמבר 850 12,000 דצמבר-יולי
בתי צמיחה פברואר-אפריל 500 5,000 יוני-פברואר
תחת רשת בקיץ אפריל-יולי 1,500 12,000 יוני-דצמבר

 

סך-כל היקף הגידול בטכנולוגיות השונות מגיע לכ16,000- דונם. היקף ייצור הפלפל משטח זה הוא כ- 115,000 טונות. השיווק לשוק המקומי גבוה מצריכת האוכלוסייה, שעל-פי נתוני מועצת הירקות עומדת על כ65,000- טונות בשנה, דהיינו צריכה ממוצעת של כ11- ק"ג לנפש בשנה.

מתוך ייצור של כ850- דונם פלפל הגדל בתנאי חימום, כ350- דונם הם בגידול אורגני. עיקר הגידול האורגני מיועד ליצוא. כ60%- מכלל הפלפל מגדלים בעונת החורף באזורים: ערבה, בקעה, גוש קטיף וחוף הכרמל. מתוך ייצור של למעלה מ100,000- טונות פלפל בשנה, כ40,000- טונות מיועדים ליצוא לאירופה ולארה"ב. במהלך 3 השנים האחרונות הוכפלה כמות הפלפל המיוצאת מכ20,000- טונות לכ40,000- טונות. הצריכה בשוק המקומי היא בהיקף של כ5,500- טונות לחודש כמוצר טרי.

בשנים האחרונות ניכר מעבר מגידול פלפל מטיפוסי למויו (מוארך) לשוק המקומי, דוגמת הזנים מכבי וסוזי, לזנים בלוקיים, דוגמת הזן מזורקה, וזאת לאור דרישת השוק ובעקבות המעבר לגידול פלפל בלוקי (קליפורני) למטרת יצוא.

תופעה נוספת מאפיינת את הענף זה שנים אחדות, והיא הקטנת התמורה מהשיווק ליצוא, בגלל תחרות עם הפלפל הספרדי באותם שווקים. גם הספרדים הגדילו משמעותית את היקפי הגידול. לפני 6 שנים היה היקף הגידול בדרום ספרד בלבד כ50,000- דונם, בעוד שנכון להיום היקף הגידול באיזור זה הוא 100,000-90,000 דונם, שמרביתם מיועדים ליצוא.

זה שנים אחדות שהפרי המיועד לשוקי אירופה מובל בים. השיווק לארה"ב נעשה בעיקר בהובלה אווירית. בארבע השנים האחרונות נערכים ניסויים בהובלה ימית לארה"ב, על-מנת לחסוך בעלויות. נושא ההובלה הימית טרם מצא את פתרונו המלא.

גידול הפלפל באזוריו השונים
· ערבה
בערבה כ7,500- דונם של פלפל, הגדל מעין תמר ונאות סדום, בדרום ים המלח, ועד המושב פארן בערבה התיכונה. 7,500 הדונמים מתחלקים על-פי הטכנולוגיות השונות כדלקמן: כ4,300- דונם בתי רשת, כ2,200- דונם בתי צמיחה וכ1,000- דונם מנהרות עבירות. הגידול בשדה הפתוח כמעט שאינו קיים יותר באיזור.
הפלפל בערבה מיועד ברובו ליצוא לאירופה ולארצות-הברית. היצוא לארה"ב מחייב גידול בבתי צמיחה מוגנים ברשת 50 מש או בבתי רשת המכוסים ברשת 25 מש לפחות. הגידול בבתי רשת, המכוסים ברשתות צל, או במנהרות עבירות אינו מאפשר יצוא לארה"ב. כ75%- מכלל יצוא הפלפל מגיעים מהערבה.
השתילה מתחילה בראשית אוגוסט בפארן ובצופר ומסתיימת בערך במחצית ספטמבר ביישובי כיכר סדום. היצוא מתחיל בראשית נובמבר ומסתיים בסוף אפריל.

· בשור
בבשור כ1,500- דונם פלפל הגדל בבתי רשת שונים, בשטח פתוח ובבתי צמיחה שעברו הסבה לגידול פלפל. הגידול בבשור מיועד אך ורק לשיווק בשוק המקומי בסתיו ובראשית החורף.
השתילות העיקריות מתבצעות בחודשים מאי-יוני, ולכן השיווק מהאיזור מתחיל בראשית אוגוסט ומסתיים במהלך ינואר, וזאת בהתאם לתנאי מזג-האוויר, כיון שמרבית הגידול בבתי רשת.

· גוש קטיף
בגוש קטיף מגדלים פלפל בחימום, כאשר הצמחים מודלים אנכית על 2 חוטים. הדליה זו מכונה הדליה הולנדית. היקף הגידול כ850- דונם.
הפלפל האורגני מהווה מעט יותר ממחצית היקף גידול הפלפל באיזור. עובדה זו מחייבת את המגדלים לנהוג בדישון ובהדברה על-פי ההנחיות של גידול אורגני.
הפלפל הגדל בגוש קטיף מיועד ליצוא החל מדצמבר. רמת היבול המושגת בטכנולוגיה זו היא 17-14 טונות לדונם.

· בקעת הירדן
איזור בקעת הירדן דומה לערבה בעונת הגידול ובטכנולוגיות הגידול. באיזור זה אמנם יורדים יותר משקעים מאשר בערבה בממוצע רב-שנתי, אך למרות זאת העדיפו המגדלים את הגידול בבתי רשת על פני הגידול בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות, אם כי מגדלים כמה עשרות של דונמים במנהרות עבירות.
היקף הגידול באיזור הוא כ1,800- דונם, מתוכם כ800- דונם בבתי רשת ובמנהרות עבירות וכ1,000- דונם בשדה הפתוח, שנשתל במחצית אוגוסט ועד תחילת ספטמבר.

· חוף הכרמל
בחוף הכרמל מגדלים פלפל במנהרות עבירות זה שנים רבות. היקף הגידול כמעט שאינו משתנה ועומד על כ500- דונם. בעבר הרחוק גידלו במנהרות אלה את הזן מאור, טיפוס פרי בלוקי, שיועד ליצוא בסוף האביב. בניסויים רבים שנעשו באיזור נמצא יתרון ברור לגידול פלפל מטיפוסי פרי מוארכים (למויו), דוגמת הזנים מכבי, סוזי ובריזה. בשנים האחרונות חזרו לגדל טיפוסי פרי בלוקיים (קליפורניים), ומסיבה זו פחתה הדרישה בשוק המקומי לפרי מוארך, עד כדי חוסר דרישה כאשר ההיצע לפלפל הוא גבוה.

· מרכז
במרכז מגדלים פלפל בכל עונות השנה. באביב ובקיץ שותלים פלפל מתוק וחריף בשטח הפתוח ובבתי צמיחה.
שותלים פלפל בבתי רשת שונים החל מחודש אפריל, כאשר השיווק בצבע סופי מתחיל בראשית חודש יולי.
הגידול בעונה זו מקיף מגדלים רבים ומשתרע מהנגב הצפוני ועד הגליל התחתון. מובן ששיווק הפלפל ממהמרכז נעשה אך ורק בשוק המקומי.

פיתוח מקצועי

בגידול הפלפל חלה התפתחות מקצועית רבה בשנים האחרונות, שתרמה רבות לשיפור היבול ולאיכות הפרי המשווקת.
מדי שנה מבוצעים מבחני זנים רבים בעונות שונות ובטכנולוגיות שונות, ובעקבותיהם חל שינוי בהמלצות למגדלים.
בעבר נהגנו להמליץ למגדלים לשתול 5,000 עד 6,000 שתילים לדונם. בעקבות ניסויים רבים נמצא, שאין פחיתה ביבול גם בעומד של 3,500-3,000 שתילים לדונם. יש לזכור, שעלות שתיל פלפל היא כ1.2-1.1- ש"ח, ועל כן החיסכון הוא גדול מאוד, במיוחד בהיקפי גידול גדולים.
בניסויים שונים נמצא, ששטיפת רשתות בבתי רשת ופוליאתילן בבתי צמיחה, בעיקר בעונות הסתיו-חורף, תרמה לשיפור ביבול. נבחנות דרכים שונות למיכון השטיפה, כדי לחסוך בכוח אדם.
גם בתחום הדישון וההשקיה נעשות עבודות רבות, שבעקבותיהן נוכל להמליץ למגדלים על הפחתה ברמות הדישון וההשקיה. חשוב להדגיש, שחובה ללוות את השינוי בהמלצה בבקרה מסודרת.
בנושא הפחתת השימוש בחומרי הדברה יש שני תחומים: האחד – הרחבת השימוש בהדברה משולבת, והאחר – הפחתת השימוש בתכשירי הדברה על-ידי הגנת הגידול ברשתות חרקים ו/או שימוש ביריעות בולעות קרינתU.V . מערכת ההדרכה ממליצה למגדלים להשתמש ביריעות אלה, כחלק מהמגמה להפחתת השימוש בחומרי הדברה. המעבר לגידול בבתי רשת 50 מש תרם להפחתת השימוש בתכשירי הדברה.
חלופות למתיל ברומיד – כפי שידוע, מתיל ברומיד יוצא משימוש בשנת 2005. תכשיר זה הוא הטוב ביותר להדברת מחלות, מזיקים, עשבים ונמטודות בקרקע. זה 3 שנים שנעשות עבודות רבות למציאת חלופות, שיתנו פתרון הדומה למתיל ברומיד.
פרוטוקול גידול – הושלמה הכנת פרוטוקול לגידול פלפל ליצוא בבתי צמיחה ובבתי רשת. מטרת הפרוטוקול, מעבר לדרישת היבואן/יצואן, היא לאפשר למגדל ביצוע כל הפעילות בגידול מראשיתו, תוך כדי מעקב ובקרה.

סיכום

היקף הגידול של הפלפל, לצבעיו השונים ולטיפוסי הפרי השונים, גדל בארבע השנים האחרונות משמעותית. חלק מהגידול נעשה בהסבה מגידול ירקות אחרים וחלקו בגידול חדש בשטח הפתוח או במבנים. היקף הייצור עולה על הצריכה בשוק המקומי וגורם לרמת מחירים נמוכה יחסית ולבעיתיות ברווחיות.