עגבניות מאכל לשוק המקומי וליצוא

מאת עומר זידאן, סגן מנהל שה"מ למקצוע ומנהל אגף ירקות, ינואר 2004

ייצור עגבניות מאכל לצריכה בשוק המקומי וליצוא מבוצעים לאורך כל השנה הודות ליישום טכנולוגיות גידול שונות באזורי הגידול השונים. עיקר הגידול והייצור של עגבניות מאכל נעשה בתנאים מוגנים, כגון בתי צמיחה ובתי רשת. התנאים המוגנים מאפשרים הגנה מפני פגעי טבע ואמצעי לחסימה ולמניעת מעבר של מזיקים הגורמים לנזקים לצמחים, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, על-ידי העברת וירוסים (העיקרי ביניהם הוא וירוס צהבון האמיר, המועבר על-ידי כנימת עש הטבק).

היקף הייצור בתוך בתי צמיחה ובתי רשת מסתכם בכ75%-65%- מהיקפי הייצור, והיתרה מיוצרת בשטחים פתוחים, בעיקר בעונות הקיץ והסתיו. לשיטת הגידול בבתי צמיחה ובבתי רשת יש יתרונות רבים, אשר יחד גרמו להאצת ההשקעות בהקמת מבנים על-ידי החקלאים בתמיכה של המדינה, בכל אזורי הגידול, כך שהגידול פרוס כיום על פני אזורים רבים.

מבין היתרונות לגידול בבתי צמיחה, ניתן למנות:
· בקרה ושליטה בתהליכי הייצור בעונות ובאזורים השונים;
· הפחתה מסיבית בשימוש בחומרי הדברה;
· הגנה מפני פגעי טבע שונים;
· ייצור פרי עגבניות בעל איכות גבוה ומראה משופר;
· תרומה גבוהה יותר לתשומות חקלאיות, ובמיוחד למ"ק מים.

שטחי גידול עגבניות מאכל בבתי צמיחה ובבתי רשת לשוק המקומי וליצוא: 2002/2001

שיטת הגידול היקף בדונמים
בתי צמיחה עגבניות רגילות 6,430
בתי רשת עגבניות רגילות 1,830
בתי צמיחה עגבניות צ'רי בודדות, עגבניות צ'רי ורגילות באשכולות 2,445
בתי צמיחה לגידול עגבניות רגילות, אשכולות וצ'רי במשטר גידול אורגני 685

היקפי יצוא עגבניות צ'רי ועגבניות באשכולות (בטונות)

2000/1999 2001/2000 2002/2001
עגבניות באשכולות 6,731 6,321 6,392
עגבניות צ'רי 12,647 11,473 9,989

ייצור ושיווק עגבניות מאכל 2001-1999 (בטונות)

שנה שיווק בישראל קליטה מהאוטונומיה פינוי עודפים
1999 149,000 23,000 28,000
2000 152,000 22,000 23,000
2001 158,000 30,000 11,500

הישגים בעשור האחרון
ההישגים בענף העגבניות בעשור האחרון הם הודות לשילוב של מספר פעולות, אשר יחד גרמו לשינוי דרסטי בשיטות הייצור והביאו לשינויים הטכנולוגיים בגידול עגבניות בפרט ובשאר גידולי הירקות בכלל. מבין הפעולות הללו ניתן למנות:
· הקמת בתי צמיחה המתאימים לעונת גידול ארוכה והמותאמים לתנאי גידול משתנים, במיוחד המבנים הגבוהים או אלה בעלי אוורור גג. טכנולוגיה זו אפשרה גידול בעונות השוליים החמות ואף במרכז הקיץ, בחלק גדול מהאזורים.
· לימוד טכנולוגיית הגידול במצע מנותק ויישום השיטה באזורים בעלי קרקעות שוליות, שאינן מתאימות לגידול עגבניות או לגידולי ירקות אחרים. בפעילות זו נלמדו סוגי המצעים, נפחים, תדירות ההשקיה ושיטות לחיטוי המצע לקראת הגידול החוזר.
· יישום והתקנת רשתות נגד חרקים בבתי הצמיחה, בקירות המבנים בכל העונות ובגגות בעונת הקיץ, וזאת כאמצעי למניעת חדירתם של חרקים מזיקים, כגון כנימת עש הטבק, המעבירה את וירוס צהבון האמיר.
· יישום שיטות ואמצעים לצינון המבנים בעונות החמות, על-ידי התקנת מערכות צינון בתוך המבנים, מתזים, או שימוש בהצללה כאמצעי להפחתת מעבר הקרינה להקטנת עומסי החום בתוך המבנים, כגון סיוד הגגות בחומרים מלבינים או שימוש ברשתות צל המותקנות מעל יריעות הכיסוי.
· הקמת בתי רשת המכוסים ברשתות, שמונעות מעבר כנימות עש, במיוחד בעונות החמות אביב, קיץ וסתיו, ומאפשרות מעברי אוויר סבירים.
· יישום המוני של דבורי בומבוס להפריית פרחי עגבניות, דבר שגרם לחיסכון רב בימי עבודה והביא לעלייה ביבול ובאיכות באופן ניכר, וזאת בהשוואה לשיטות שהיו נהוגות בעבר, כגון ניעור תפרחות באופן ידני בדבורה חשמלית, שימוש בפועם אוויר או שימוש בהורמוני צמיחה כאמצעי להפריה ולקבלת יבול בעגבניות.
· לימוד שיטות אגרוטכניות לניבה ממושכת, על-ידי יישום שיטת ההדליה המתמשכת והארכת תקופת הניבה והעלאת היבול באופן ניכר, כגון גידול בצמדים, שימוש בקולבים לניצול אורך חוטי ההדליה ויישום שיטת תומכי הגבעולים בעגבניות צ'רי, למניעת מגע הפירות עם הקרקע ולמניעת זיהומם.
· מעבר לזנים בעלי יבול ואיכות גבוהים, ובמיוחד פרי בגודל המתאים לדרישות השוק, בעל חיי מדף ארוכים וכושר ניבה ממושך. הזנים החדשים מצטיינים בעמידות ובסבילות למחלות קרקע, וחלקם אף לווירוסים.
· לימוד ויישום של שיטת ההרכבות בעגבניות, כאמצעי להעלאת היבול, להארכת תקופת הניבה וכאחד האמצעים ליישום במערכת החלופות למתיל ברומיד.
· לימוד ויישום שיטת השקיה ודישון המבוקרות על-ידי ביצוע מחקר יישומי, שיהיה זמין לחקלאים בכל הזדמנות. בתחום זה נלמד על הצריכה של הצמחים ועל אמצעים לשיפור האיכות על-ידי השקיה במים מליחים או על-ידי המלחת המים באופן מלאכותי.
· החדרת מוצרים חדשים בגידול עגבניות ליצוא וגם לשוק המקומי. בקבוצה זו ניתן לציין את עגבניות הצ'רי הנקטפות כפרי בודד או באשכולות וכן עגבניות רגילות באשכולות. מוצרים אלה מיועדים בעיקר ליצוא, אך הם מיושמים באופן מסחרי גם בשוק המקומי. בנוסף לקבוצה זו, נלמד הגידול של זנים בעלי צורה מוארכת (plum) וזנים בעלי צבע כתום או צהוב.
· לימוד ויישום שיטות להארכת חיי המדף בעגבניות השונות על-ידי שטיפה בהברשה, הן בעגבניות רגילות, בעגבניות צ'רי בודדות או בעגבניות צ'רי באשכולות. השטיפה במים ובהברשה מסלקת את האבק שהצטבר על הפירות בזמן גדילתם על הצמחים ומסלקת גורמים פתוגניים מהפירות, ובכך משתפרת איכותם. פעילות רבה נעשית לצמצום נזקי סדקים בעגבניות באשכולות ובעגבניות צ'רי, אשר נסדקות גם במהלך המשלוח, ונגרם כתוצאה מכך ריקבון בפירות. מבין האמצעים שנלמדו בתחום זה, ניתן לציין את בקרת ההשקיה והדישון, למניעת לחץ שורש מיותר על הפירות בתקופה בה הפירות רגישים במיוחד לסידוקים.

תוכניות לעתיד
המשימות עדיין רבות, ויש להמשיך בהשקעה במחקר ובניסויי שדה, להמשך פיתוח הענף וקידומו באזורי הגידול השונים.
בעתיד יש להתמקד בנושאים הבאים:
· המשך הלימוד והחדרת זנים בעלי עמידות למחלות שורש, נוף ווירוסים וזנים שהם בעלי יבול ואיכות משופרים.
· פיתוח מוצרים חדשים ליצוא ולשוק מקומי, ובמיוחד אלה בעלי ערך מוסף גבוה.
· בתחום הגנת הצומח, לימוד האפידמיולוגיה של הווירואיד שנמצא לאחרונה בשטחי גידול באזורים שונים והיערכות להרחבת ההדברה המשולבת בשטחי עגבניות, כאחד האמצעים להפחתת השימוש בחומרי הדברה.
· חיפוש פתרונות להגברת פוריות צמחי עגבניות ולשיפור היבול והאיכות בעונות החמות בחודשים יוני-אוגוסט, בהם נפגעת פוריות הצמחים ופוחת היבול כתוצאה מהקטנת מספר הפרחים בתפרחת או העדר גרגרי אבקה בפרחים ואף נגרמת פגיעה טוטאלית בשחלות. כתוצאה מחוסר הפוריות בחודשי הקיץ, נגרם מחסור בעגבניות בחודשי הסתיו, ספטמבר-נובמבר.
· היערכות הענף ליישום הסטנדרטים בייצור לשוק המקומי, המחייבת השקעות בהקמת בתי אריזה ומערכי מיון ואריזה מתאימים במשקים השונים.