מדידת אור בפלפל 

הכתבה מתוך מגזין "עונות וטעמים", זרעים גדרה

 

מדידת אור:

אור הוא אחד המדדים החשובים ביותר בגידולי הפלפל. מדידת האור בשטחי גידולים חקלאיים היא כלי עזר להגדרת קצב הפוטוסינתזה ונקיטת צעדים לאופטימיזציה שלה. היא מבוצעת באמצעות מד קוונטים המודד את שטף הפוטונים הפוטוסינתתיים (PPF) ביחידות מידה של מיקרואיינשטיין למ"ר בשנייה. מדי הקוואנטים מודדים פוטונים ללא הפרדה בין אורכי הגל של האור המשמש את הפוטוסינתזה. זני הפלפל של זרעים גדרה זקוקים ל- 800 – 1200 מיקרו איינשטיין לצמיחה אופטימאלית בשדה

פוטונים ופוטוסינתזה:

פוטון הוא "מנה" של אור. הכלורופיל המצוי בצמח קולט אור בעיקר בתחומי הכחול והאדום של האור הנראה. אולם הכלורופיל עצמו אינו מבדיל בין אור כחול לאדום. כל האור הדרוש לפוטוסינתזה נקלט ע"י הכלורופיל ב"מנות" או פוטונים של אור. הסנסור במד הקוונטים (מד שטף הפוטונים) מדמה עצמו לכלורופיל ומודד את אותן מנות/פוטונים של אור המשמשות את הפוטוסינתזה. לפוטונים של אור הבאים באורכי הגל של הצבעים הכחול-סגול והאדום של הספקטרום, יש אפקט דומה על הפוטוסינתזה. הגורם הקובע הוא סה"כ כמות הפוטונים הפוטוסינתתים הזמינה לצמח.

נקודת הרוויה של האור:

נקודת הרוויה של האור הוא הסף שמעליו תוספת בעוצמת האור אינה מגבירה את קצב הפוטוסינתזה. בדרך כלל, בזנים שלזרעים גדרה המורגלים לתנאים של אור חזק, יהיה סף הרוויה של האור גבוה יותר והם מסוגלים לנצל אור שמש זמין בכמות גדולה. לצמחים בעלי סף רוויה גבוה יתרון כיוון שהם יכולים להשתמש טוב יותר באור במדינות בהן זמינות האור גבוהה, כדוגמת ישראל, מקסיקו וספרד.

מדידת הפוטוסינתזה בקיץ:

לזני פלפל של זרעים גדרה דרושים 800 – 1200 מיקרואיינשטיין (me) להבטחת רמת פוטוסינתזה אופטימלית. אור מעבר ל-1200 me אינו מגביר את הפוטוסינתזה. בחודשי הקיץ, טמפרטורות האוויר ורמות האור הזמינות הן גבוהות מאוד. כאמור, האור הנוסף מעל 1200 מיקרואיינשטיין אינו מגדיל את הפוטוסינתזה אך הטמפרטורה הגבוהה פוגעת בפעילות הצמח. לפיכך בעת שתילה בעונת הקיץ, נעשה שימוש בהצללה כדי לשמור את רמת האור מעט מתחת לאופטימלית ולהוריד את הטמפרטורה, להבטחת גידול וגטטיבי תקין ונשירת פריחה.

מדידות יומיות בסתיו המוקדם:

עם תחילת עונת הסתיו, הימים מתקצרים וכמות האור הזמינה לפוטוסינתזה פוחתת. בעונה זו חשיבות רבה למדידת רמות האור באמצעות מד הקוונטים, על מנת לדעת מהי כמות האור הזמינה בשעות השונות של היום. לדוגמה, אם בשעות הצהריים נמדד שטף של 800 me, יהיה השטף בבוקר ובשעות אחר הצהריים נמוך מהאופטימום. אם נמדדו 1200 me בצהריים, אזי המצב בבוקר ואחר הצהריים יהיה טוב הרבה יותר. בסתיו דרוש לצמחים אור רב יותר והדרישה גדלה ככל שנכנסים לעונת החורף.

 אחריות המגדל:

המגדל חייב ללמוד כיצד להתאים את רמות האור של זני הפלפל של זרעים גדרה בחממות ובבתי הרשת כך שהצמח יקבל רמת קרינה אופטימלית בכל אחד משלבי הגידול. בקיץ נדרשת הצללה מוגברת, להבטחת צימוח וגטטיבי תקין ובסתיו נדרש ניקוי הגגות לקבלת מקסימום של אור זמין. בחודש ינואר, הצמחים עמוסי פרי שחלקו אינו מוצל ע"י העלווה כך שלעתים קרובות נדרשת שוב הצללה מוגברת להגנת הפרי מפני מכות שמש.

צבי הווארד וונר, אגרונום בכיר, היחידה לתמיכה אגרוטכניתzvi_howard.wener@zeraim.com