פתאום כל המערכות מתעוררות, כולם שואלים מה קרה לעגבנייה, שנמצאת במחסור במדפים והמחיר שלה עולה ועולה. בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה ובאינטרנט, כולם עושים הערכות מצב, בשווקים, ברשתות ואצל החקלאים.

ביני לבינכם, אני לא עצוב. מזג האוויר פגע קשות בגידולים, גם בעגבניות, אז מי שהצליחו לשווק, אפילו בעלויות גבוהות, שימכרו במחירים גבוהים של ביקוש, ואני מוריד בפניהם את הכובע. כי כאשר המחיר יורד לרצפה, כאשר החקלאי אינו מצליח להרוויח ורק בקושי מחזיר את הוצאות הגידול הגבוהות, שכר עבודה ואגרות, עלויות המים, האריזות ועמלות השיווק, אז שוררת דממה.

הציבור בישראל נהנה כמעט בכל השנה מתוצרת מצוינת וזמינה, במחירים זולים לכל נפש, אז פעם ב… שיעריכו שזה לא מובן מאילו.

היה ניסיון של סיטונאים ויבואנים לייבא עגבניות מהולנד ומטורקיה ולנסות לעשות רווחים קלים, אך כאשר בדקו ברצינות לגופו של עניין את עלויות היבוא, גילו שזה לא רלבנטי, והאיום ביבוא מתחרה פשוט לא יכול להצליח.

ובאמת מה קרה לעגבנייה. קודם כל חום מתמשך גרם להורדת היבולים ב70%-, ובנוסף נפגעה העבודה במשקים מקשיים בכניסה וביציאה של עובדים ומצמצום מספר העובדים. לצערנו, לבעיה זו אין עדיין פתרון, ויש סכנה שהיא עלולה לחזור על עצמה מדי שנה.

צריך לקיים חשיבה במשרדי החקלאות והאוצר, כיחד להקל על החקלאים מצד אחד ועל הצרכנים מצד שני. צריך ליצור הגנה על כמה מוצרים עיקריים באמצעות קופה משותפת לאוצר ולמגדלים, כדי להבטיח מחיר מניח את הדעת לפחות למלכת הסלט, שהיא המובילה גם בעליות המחירים. נזקי חום יימשכו לפחות מדי חודש ספטמבר, ואף מעבר לכך, אז אולי יבינו מקבלי ההחלטות, שחקלאות בארץ עולה כסף למגדלים, ולא מעט מגדלים שילמו ומשלמים לצערנו מחיר של הפסקת הייצור, כי אין אף אחד מאחוריהם.

בגדול אני מרוצה, שלפחות אותם מגדלי ירקות שמוכרים במחיר ראוי יחזירו משהו מהכספים הרבים שהם מפסידים ואולי אף יצליחו לשמור משהו לעת צרה, כי העודפים בדרך, ואז בוודאי לא ניקרא בדחיפות לכלי התקשורת, כי אז את מי זה יעניין.

מאיר יפרח