כפי שאנו לומדים מיום ליום, המשבר בחקלאות בשוק המקומי הולך ומחריף, ולאחרונה במיוחד בכל הקשור לגידול עגבניות. המשבר העולמי ומשבר שערי המטבעות מביא לכך שלא ניתן לסמוך על ערוץ היצוא כחלופה מספקת לפינוי עודפי עגבניות.

 שוק העגבניות עומד בפני התרסקות, ולאור זה התקבלה החלטה באישור טלפוני ובכתב , היום 18.2.09, במועצת הצמחים,

כצעד מיידי הוחלט לפנות במשך שבוע ימים עודפי עגבניות סוג א' במחיר 35 אגורות, כדי לייצב את המחיר בשוק ולא לאפשר לשוק הסיטוני למכור עגבניות במחיר של 6 שקלים לקרטון.

מאיר יפרח, יו"ר ענף ירקות במועצת הצמחים, מסר כי מקווים שצעד זה יבלום את התרסקות ענף העגבניות ויתרום לייצוב המחיר בשוק המקומי בתקופה הקרובה.

תקציב הפינוי מתוך היטל נוסף ע"ח שולחן עגבניות.