ברצוני להודות לראשי משרד החקלאות, לשר ולמנכ"ל, על הטיפול שלהם בנושאים שעל סדר היום החקלאי. כניסתם למשרד לוותה בהרבה חיבוקים לחקלאים ולמתיישבים. שום דבר אינו מובן מאילו, וצריך לדעת להגיד תודה. בשקט ובצנעה הם פותרים בעיות קשות ששנים לא נגעו בהן. דווקא בתקופה שבה עמדו אנשי ההתיישבות בראש המשרד, היו נושאים חשובים מאוד שנכנסו לקיפאון, כיוון שחששו כי העיסוק בהם ייחשב לניגוד עניינים. לכן טוב שהגיעו למשרד אנשים שלא מהתחום, שאינם חשודים בניגוד עניינים. אני באופן אישי חשבתי שצריך לזרום ולעזור להם ללמוד, ואכן בשלב זה עד היום הם לא אכזבו. אני מהאנשים שמנדנדים ושולחים תזכורות ומבקשים פגישות כדי להתקדם, אבל בהרכב כיום מספיקות ישיבות קצרות למיקוד הבעיות, לפעמים אפילו כמה טלפונים, ועל כך יש לתת קרדיט לשר ולמנכ"ל.

לפניכם כמה דוגמאות: * החלת תעריף מים אחיד למים השפירים ותוספת של 20% להקצאה השנתית, ונקווה לטיפול הוגן גם בעלויות מי השפדן. * בנושא העובדים הזרים, שהוא נושא קשה גם לחקלאים וגם לממשלה, הגיעו להישג אדיר של ביטול המתווה, תוך קיבוע מכסת העובדים על 25,000. נותר הנושא הכאוב של מס מעסיקים, מס מיותר ומכביד על החקלאים במיוחד בעונה קשה זו, בתקווה שגם הוא ייפתר. * צעד חשוב נוסף הוא העברת 7 יישובים ממסלול אדום לירוק, למרות הסחבת ועיכוב התשלום עד היום. * כך גם התמיכה בתשתיות החקלאים ביישובים והעברת התקציב של מועצת הצמחים מתוך הבנה לצורכי החקלאים.

יש עדיין נושאים חשובים על הפרק שדורשים פתרון, כמו אגרת היצוא שיש להסיר וכמו חילוקי הדיעות לגבי חיוניות המו"פים וייצוב תקציביהם ועוד פעולות רבות בענפים השונים.

היות שהסיסמה של שר החקלאות היא שבכיינות לא בסדר היום, אז יש רק להודות להם ולבקש שימשיכו בדרך זו. עבודה רבה יש במשרד ובמוסדות החקלאיים, שגם הם צריכים חיבוק ותמיכה, ובסופו של דבר כולנו רוצים מדינה מתחשבת בחקלאיה ובתושביה, לעתיד טוב יותר.

מאיר יפרח